Στο υπουργείο Μεταφορών η αδειοδότηση για τα υδατοδρόμια, σύμφωνα με το νομοσχέδιο

Στον υπουργό Μεταφορών παραπέμπεται η αρμοδιότητα αδειοδότησης για τα υδατοδρόμια, παρά το γεγονός ότι ο ιδρυτικός νόμος της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) ήθελε τον έλεγχο και την αδειοδότηση των υδατοδρομίων να περνούν από τα χέρια της νέας Αρχής που επρόκειτο να αντικαταστήσει