Τρία νέα πλωτά ασθενοφόρα θα αποκτήσει το Λιμενικό Σώμα

Με τρία υπερσύχρονα πλωτά ασθενφόρα που θα φέρουν υγειονομικό εξοπλισμό και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά βαρέων πασχόντων ασθενών, αναμένεται να εξοπλιστεί το Λιμενικό σώμα καθώς το υπουργείο Ναυτιλίας, μετά από διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, προχωρά στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. Τα