Διευθύνων Σύμβουλος Celestyal Cruises: Η Ελλάδα χρειάζεται 6-7 λιμάνια-κόμβους για κρουαζιέρες

Δεν υπάρχει καλύτερη περιοχή από την Ελλάδα, λόγω του αριθμού των νησιών και των προορισμών που έχουμε, είναι τα λεγόμενα του Διευθύνοντος Συμβούλου της Celestyal Cruises Την εστίαση της προσοχής της κυβέρνησης σε 6-7 κύρια λιμάνια ώστε να γίνουν κόμβοι για την