Η ναυτιλία και η προστασία της απέναντι στις κυβερνοαπειλές

Της Ελεάνας Χουτέα Ιστορικά η θάλασσα –και κατ’ επέκταση η ναυτιλία- αποτέλεσε τον πιο σημαντικό παράγοντα για την άνθηση και την ανάπτυξη του εμπορίου και της οικονομίας εν συνόλω. Έτσι, η ναυτιλία δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη από τη συνεχή τεχνολογική