Φουρτούνες για τον εφοπλιστή Γρηγόρη Καλλιμανόπουλο

Τριγμούς στα θεμέλια μιας ναυτιλιακής αυτοκρατορίας, που έχει τις ρίζες της στα τέλη του 19ου αιώνα, αποκαλύπτει η προσφυγή του ομίλου Γρηγόρη Καλλιμανόπουλου στην προστασία του αμερικανικού πτωχευτικού δικαίου. Η εξέλιξη έρχεται 32 χρόνια μετά την κατάρρευση στα χέρια του της ναυτιλιακής