Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2022

limeniko1.Την 18-03-2022 συνεκλήθη το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2022 υπό την προεδρία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου αυτού εκρίθησαν συνολικά έξι (06) Υποναύαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.), ένας (01) Υποναύαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικός, δεκαοκτώ (18) Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) και δύο (02) Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικοί.

Συγκεκριμένα, οι κριθέντες Ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενεγράφησαν σε πίνακες κρίσεως ως ακολούθως:
– Υποναύαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:
Π ί ν α κ α ς Α΄
«Διατηρητέων»
1 Αργυράκης Ιωάννης του Γεωργίου (Α.Μ. 874)
2 Τσελίκης Αλέξανδρος του Αθανασίου (Α.Μ. 879)
3 Πανταζόγλου Αριστείδης του Αποστόλου (Α.Μ. 884)
4 Μάζης Αντώνιος του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 893)

Π ί ν α κ α ς Β΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

1 Καραγεώργος Γεώργιος του Γερασίμου (Α.Μ. 871)
2 Πασσάδης Νικόλαος του Αθανασίου (Α.Μ. 890)

Π ί ν α κ α ς Γ΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς
– Υποναύαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικός:
Π ί ν α κ α ς Α΄
«Διατηρητέων»
Κωνσταντέλλος Γεώργιος του Δημητρίου (Α.Μ.Ε. 64)

– Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:
Π ί ν α κ α ς Α΄
«Διατηρητέων»
1 Σκανδάλης Γεώργιος του Ιωάννη (Α.Μ. 894)
2 Πολέμης Νικόλαος του Δημητρίου (Α.Μ. 895)
3 Κανάκης Χρήστος του Γεωργίου (Α.Μ. 899)
4 Ρεΐζης Δρόσος του Χρυσούλη (Α.Μ. 900)
5 Γκίζης Ιάκωβος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 901)
6 Σαπουνάς Ευρυβιάδης του Βασιλείου (Α.Μ. 904)
7 Πασσάκος Σπυρίδων του Παναγιώτη (Α.Μ. 905)
8 Κοντιζάς Τρύφων του Εμμανουήλ (Α.Μ. 907)
9 Κωσταράκης Δημήτριος του Ιωάννη (Α.Μ. 909)
10 Ευαγγελίδης Σπυρίδων του Αθανασίου (Α.Μ. 911)
11 Χαμέτης Παντελής του Ιωάννη (Α.Μ. 913)
12 Καστάνης Χρήστος του Γεωργίου (Α.Μ. 915)
13 Ροκίδης Ζαφείριος του Δημητρίου (Α.Μ. 916)
14 Σγουρού Μαγδαληνή του Ιωάννη (Α.Μ. 919)
15 Πετρόπουλος Ελευθέριος του Νικολάου (Α.Μ. 921)
16 Λαγκαδιανός Νικόλαος του Δημητρίου (Α.Μ. 927)
17 Μαρουλάκης Χαράλαμπος του Δημητρίου (Α.Μ. 929)

Π ί ν α κ α ς Β΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
Κυριακουλόπουλος Δημήτριος του Θεοδώρου (Α.Μ. 924)

Π ί ν α κ α ς Γ΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς
– Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικός:
Π ί ν α κ α ς Α΄
«Διατηρητέων»
Μπόρα Χριστίνα του Κωνσταντίνου (Α.Μ.Ε. 65)

– Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικός (εξ εφέδρων):
Π ί ν α κ α ς Α΄
«Διατηρητέων»
Σοφούλης Νικόλαος του Σπυρίδωνος (Α.Μ.Ε. 63)

2. Οι κριθέντες ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους Υποναύαρχοι Λ.Σ.:
1 Καραγεώργος Γεώργιος του Γερασίμου (Α.Μ. 871)
2 Πασσάδης Νικόλαος του Αθανασίου (Α.Μ. 890)
προάγονται στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκτός οργανικών θέσεων) για τριάντα (30) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθούν.

3.Ο κριθείς ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ.:
Κυριακουλόπουλος Δημήτριος του Θεοδώρου (Α.Μ. 924)
προάγεται στον βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκτός οργανικών θέσεων) για τριάντα (30) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθεί.
4. Εν συνεχεία συνεκλήθη το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2022 υπό την προεδρία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για την πλήρωση των κενών θέσεων των Υπαρχηγών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και των Υποναυάρχων.
5. Το εν λόγω Συμβούλιο επέλεξε:
α) για την πλήρωση της θέσης του αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τον Υποναύαρχο Λ.Σ. Αργυράκη Ιωάννη του Γεωργίου (Α.Μ. 874), ο οποίος προάγεται στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
β) για την πλήρωση της θέσης του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τον Υποναύαρχο Λ.Σ. Τσελίκη Αλέξανδρο του Αθανασίου (Α.Μ. 879), ο οποίος προάγεται στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
γ) για την πλήρωση των θέσεων των Υποναυάρχων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τους Αρχιπλοιάρχους Λ.Σ.:
1 Σκανδάλη Γεωργίου του Ιωάννη (Α.Μ. 894)
2 Πολέμη Νικολάου του Δημητρίου (Α.Μ. 895)
3 Κανάκη Χρήστου του Γεωργίου (Α.Μ. 899)
4 Ρεΐζη Δρόσου του Χρυσούλη (Α.Μ. 900)