Μεταπτυχιακό πρόγραμμα: Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

Το Τμήμα “Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών” του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Τμήμα “Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.” του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά ΤΤ διοργανώνουν το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές».

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές με δύο κατευθύνσεις:

[vimeo id=”185449280″]
  • Επιχειρησιακή Διαχείριση στη Ναυτιλία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Τεχνολογία και Αυτοματισμοί στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

Το Π.Μ.Σ. με αντικείμενο τις «Νέες Τεχνολογίες στην Ναυτιλία και τις Μεταφορές» στοχεύει στη χρήση των νέων τεχνολογιών και σύγχρονων μεθόδων διοίκησης στη λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων καθώς και την χρήση τεχνολογιών αυτοματοποίησης στην κίνηση και παρακολούθηση των λειτουργιών στα πλοία.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος τα Ναυτιλιακά Στελέχη θα μπορούν να αξιοποιούν, προς όφελός της ναυτιλιακής βιομηχανίας, τα σύγχρονα εργαλεία και τις μεθοδολογίες που προσφέρουν οι επιστήμες του μάνατζμεντ, της πληροφορικής, των επικοινωνιών καθώς και των συστημάτων ελέγχου.

Ο τίτλος και το περιεχόμενο του προγράμματος είναι καινοτόμος και πρωτοποριακός διεθνώς, για τους εξής λόγους:

  • Συνδυάζει hard (αυτοματισμοί, συστήματα μηχανών) & soft τεχνολογία (πληροφορική τεχνολογία).
  • Περιέχει μαθήματα μάνατζμεντ, μεταφορών, επιχειρησιακών λειτουργιών και ναυτιλιακής οικονομίας για εγκύκλια-ολοκληρωμένη μόρφωση.
  • Η συνολική διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι 18 μήνες και περιλαμβάνει τρία (3) εξάμηνα: βασικό εξάμηνο, εξάμηνο ειδίκευσης και εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.
  • Η διάρθρωση του προγράμματος σπουδών διευκολύνει την παρακολούθηση του και απευθύνεται σε ευρεία γκάμα ειδικοτήτων αποφοίτων ΑΕΙ.
  • Ο σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η επιμόρφωση και εκπαίδευση στελεχών υψηλής στάθμης στους τομείς της διαχείρισης ναυτιλιακών λειτουργιών, εφοδιαστικής αλυσίδας, ναυτικής τεχνολογίας και αυτοματισμών που θα απασχοληθούν στον κλάδο της ναυτιλιακής βιομηχανίας ή στις μεταφορές ευρύτερα.

Το συνολικό κόστος για την φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές” ανέρχεται σε 4.000 € το οποίο καταβάλλεται τμηματικά.

Δείτε εδώ την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Μεταπτυχιακού
Δείτε εδώ τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που χρειάζονται
Κάντε εδώ την ΑΙΤΗΣΗ σας