/

Με 11 νέες εκδόσεις καλωσορίζει το Ίδρυμα Ευγενίδου τους σπουδαστές των ΑΕΝ

Η τεκμηριωμένη συνεχής ανανέωση των ναυτικών εκπαιδευτικών βιβλίων του Ιδρύματος Ευγενίδου αποτελεί πρωταρχικό στόχο της Επιτροπής Εκδόσεών του, η οποία αξιολογεί κάθε χρόνο τους 65 διαφορετικούς τίτλους βιβλίων για Πλοιάρχους και Μηχανικούς. Φέτος, 4 νέοι τίτλοι προστέθηκαν στη Βιβλιοθήκη του Ναυτικού, ενώ 5 άλλοι θα δοθούν στους σπουδαστές επικαιροποιημένοι και σύμφωνοι με τις εξελίξεις στον χώρο της ναυτιλίας, όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω. Καινοτομία αποτελούν τα νέα ΚΕΠ Καταστρώματος και Μηχανής (Εγχειρίδια Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης επί Πλοίου), τα οποία ήδη από το καλοκαίρι χρησιμοποιούνται από τους σπουδαστές στα εκπαιδευτικά τους ταξίδια. Τα νέα ΚΕΠ είναι πλήρως εναρμονισμένα με τα σύγχρονα δεδομένα της ναυτιλίας: την σύγχρονη τεχνολογία των πλοίων, τις απαιτήσεις του IMO αλλά και της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Νέα βιβλία για Πλοιάρχους

Οι σπουδαστές θα έχουν φέτος νέο βιβλίο Μαθηματικών, σύμφωνο με όσα προβλέπει η αναλυτική ύλη και απολύτως προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους. Το βιβλίο Μαθηματικά για Πλοιάρχους (Α’ και Β’ εξάμηνο) στόχο έχει να αποκτήσουν οι σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις Μαθηματικών που θα χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην Ακαδημία, αλλά και στην μετέπειτα εργασία τους στο πλοίο.

Νέα έκδοση αποτελεί και το βιβλίο Ναυτικές Μηχανές και Μηχανήματα (Γ’ εξάμηνο), το οποίο φιλοδοξεί να ενισχύσει τις γνώσεις των σπουδαστών σχετικά με την λειτουργία των μηχανικών συστημάτων που θα συναντήσουν στο πλοίο, καθώς και το βιβλίο ECDIS (Δ’ Εξάμηνο), στο οποίο αναλύεται διεξοδικά ο τρόπος με τον οποίο το βασικό αυτό όργανο ναυσιπλοΐας εντάσσεται σε όλα τα στάδια της διαχείρισης, από τον σχεδιασμό του ταξιδιού, στην παρακολούθηση και διαμόρφωση των συνθηκών του πλου και την πρόληψη και αντιμετώπιση τυχόν επικίνδυνων καταστάσεων.

Τέλος, στους σπουδαστές του Στ’ εξαμήνου θα δοθεί το νέο βιβλίο Αξιωματικός Ασφάλειας Πλοίου (SSO) – ISPS, το οποίο έχει ως σκοπό να τους παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων Αξιωματικού Ασφάλειας Πλοίου (Ship Security Officer–SSO), όπως αυτά καθορίζονται από τον Κώδικα ISPS, καθώς και η νέα, πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση του βιβλίου Επιχειρησιακή Επικοινωνία Πλοιάρχου, που πραγματεύεται την προφορική και γραπτή επιχειρησιακή επικοινωνία του Πλοιάρχου τόσο με τα μέλη του πληρώματος όσο και με τους διάφορους φορείς σε ξηρά ή θάλασσα, στο πλαίσιο των διοικητικών και λογιστικών καθηκόντων του.

 

Νέα βιβλία για Μηχανικούς

Οι σπουδαστές των ΑΕΝ Μηχανικών θα λάβουν φέτος τέσσερεις επικαιροποιημένους τίτλους, μεταξύ των οποίων τα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Α’ και Β’ εξάμηνο), ένα βιβλίο που καλύπτει πολλά διαφορετικά αντικείμενα των μαθηματικών, τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε πραγματικά προβλήματα που είτε παρουσιάζουν ενδιαφέρον από μόνα τους είτε αποτελούν αντικείμενο μελέτης για τους Μηχανικούς στο πλαίσιο άλλων μαθημάτων των ΑΕΝ. Επίσης, θα λάβουν το βιβλίο Στοιχεία Ναυπηγίας (Α’ εξάμηνο) σε επικαιροποιημένη έκδοση, που περιλαμβάνει όλο το απαραίτητο υλικό για την ιστορική εξέλιξη των πλοίων, την ισχύουσα ονοματολογία, τα μέρη τους, την ευστάθειά τους, την κατασκευή, την αντοχή και την αξιοπλοΐα τους.

Σε δεύτερη, ανανεωμένη έκδοση κυκλοφορεί και ο πρώτος τόμος των Ηλεκτρικών Μηχανών (Γ’ εξάμηνο), ενώ στους σπουδαστές θα διανεμηθεί για πρώτη φορά και η επικαιροποιημένη έκδοση του βιβλίου Καύσιμα-Λιπαντικά (Ε’ εξάμηνο), το οποίο περιλαμβάνει σύγχρονο υλικό και νέες προδιαγραφές περί ενέργειας, υγρών καυσίμων, παραγωγής και επεξεργασίας του φυσικού πετρελαίου, της βενζίνης και του πετρελαίου diesel, των ναυτιλιακών καυσίμων και του ελέγχου ποιότητας καυσίμων και λιπαντικών.

Οι ναυτικές εκδόσεις του Ιδρύματος Ευγενίδου απευθύνονται σε κάθε σπουδαστή και σπουδάστρια των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού αλλά και σε όλους τους Έλληνες ναυτικούς που υπηρετούν στο Εμπορικό Ναυτικό και στελεχώνουν την ελληνόκτητη και παγκόσμια ναυτιλία.