Η HELMEPA προσφέρει στα μέλη της εκπαίδευση σε προσομοιωτή γέφυρας

Στο σημερινό απαιτητικό περιβάλλον, οι αξιωματικοί γέφυρας πρέπει να είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι ώστε να μπορούν να συμμορφώνονται με ένα πολυσύνθετο νομικό-κανονιστικό καθεστώς και να χειρίζονται ταυτόχρονα τα πλοία τους με ασφάλεια, προστατευμένα από απειλές και με αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Χρειάζεται να διαχειρίζονται επιχειρησιακούς κινδύνους, να αντιμετωπίζουν με επιτυχία αντιξοότητες και, σαν μέλη της ομάδας της γέφυρας, να τηρούν κατάλληλη συμπεριφορά.

Κατά συνέπεια, οι ναυτιλιακές εταιρείες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι Πλοίαρχοι (παλαιοί και νέοι), οι υποπλοίαρχοι και όλοι οι αξιωματικοί φυλακής γέφυρας (ακόμη και οι σε δεύτερο εκπαιδευτικό ταξίδι δόκιμοι καταστρώματος), είναι καλά εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες στην γέφυρα και είναι ικανοί να αλληλεπιδρούν όσο γίνεται καλύτερα με τους άλλους αξιωματικούς, τους πιλότους και τον εξοπλισμό στη γέφυρα, τόσο υπό κανονικές συνθήκες όσο και σε καταστάσεις κινδύνου.

Με βάση τα παραπάνω, προτρέπουμε τα Μέλη μας όπως, εκμεταλλευόμενοι τη νέα δυνατότητα της HELMEPA να προσφέρει επιμόρφωση με χρήση προσομοιωτή γέφυρας, βελτιώσουν τις ικανότητες των αξιωματικών τους, δίνοντας τους την ευκαιρία να αποκτήσουν χρήσιμες ικανότητες στο ρεαλιστικό περιβάλλον γέφυρας του simulator.

Η HELMEPA, με την ιδιότητα του «Ναυτιλιακού Επιμορφωτικού Κέντρου για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλειας στη Θάλασσα και Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης», σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας, ISO 9001-2008, διαθέτει στα Μέλη της επιμορφωτική εκπαίδευση στον προσομοιωτή γέφυρας “NAUTIS Full Mission”. Τον προσομοιωτή δώρισε στη HELMEPA το εταιρικό Μέλος DNV GL, σε αναγνώριση της εθελοντικής επιμορφωτικής εκπαίδευσης, που προσφέρει επί 33 χρόνια στα Μέλη της.

Ο Προσομοιωτής

Πρόκειται για NAUTIS Standard Class A Full Mission Προσομοιωτή που κατασκεύασε η Ολλανδική εταιρεία VSTEP, εταιρικό Μέλος της HELMEPA σύμφωνα με τις προδιαγραφές Class “A” FMBS του DNV GL, κατά τις απαιτήσεις της STCW 1978 μαζί και τις τροποποιήσεις του 2010 στη Manila.

Ο προσομοιωτής της HELMEPA, με υψηλής ποιότητας οριζόντια απεικόνιση γέφυρας πλοίου εύρους 240ο, είναι πιστοποιημένος κατά τα Πρότυπα Πιστοποίησης Νο 2.14 για Ναυτιλιακά Συστήματα Προσομοίωσης και τα IMO Model Courses 1.22 και 1.32. Προσφέρει «πραγματικών συνθηκών» εκπαίδευση προσομοίωσης καθώς διαθέτει GPS, AIS, Echo-Sounder, Speed Log, VDR, RADAR, GMDSS, VHF, Ship Control και Conning display αλλά και ECDIS.

Η βάση δεδομένων του προσομοιωτή, διαθέτει μεγάλη ποικιλία τύπων και μεγεθών πλοίων μέχρι 238.000grt, μήκους 318μ., πλάτους 47μ. και βυθίσματος μέχρι 18μ.

gefyra  gefyra1

Οι Εκπαιδευτές

Οι εκπαιδευτές των σεμιναρίων προσομοίωσης της HELMEPA είναι έμπειροι πρώην αξιωματικοί καταστρώματος του Πολεμικού Ναυτικού, ειδικά εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι όπως ορίζουν οι απαιτήσεις της STCW και των IMO Model Courses 1.22 και 1.27 για σχολεία BRM και ECDIS αντίστοιχα.

Σεμινάρια

HS1 – Refresher Bridge Resource Management (RBRM)

Τριήμερο σεμινάριο απευθυνόμενο σε αξιωματικούς καταστρώματος όλων των βαθμίδων αλλά χρήσιμο και για 2ετείς δοκίμους, ανανεώνει και εμπλουτίζει τις γνώσεις των ήδη κατόχων BRM, καλύπτοντας συγχρόνως και την απαίτηση ναυλωτών για ενδιάμεσα επαναληπτικά σχολεία στο συγκεκριμένο αντικείμενο (πέραν της ανά 5ετία ανανέωσης). Το σεμινάριο είναι βασισμένο στο 5ήμερο IMO Model Course 1.22, κατάλληλα συντομευμένο περιλαμβάνει 7 ώρες παρουσιάσεις και συζητήσεις θεμάτων και 14 ώρες πρακτική εκπαίδευση στον προσομοιωτή.

Τα παρακάτω βασικά σημεία της ύλης του σεμιναρίου είναι στα Αγγλικά, λόγω της εξοικείωσης των Ελλήνων αξιωματικών με τους Αγγλικούς όρους.

    • Teambuilding and teamwork
    • Building positive attitude
    • Leadership and decision-making
    • Resource management
    • Management of operational tasks
    • Danger of stress
    • Attitude and risk management
    • Safe watchkeeping
    • Bridge organization and management
    • Handling of various types of ships
    • Passage Plan and contingency plans
    • Role of Pivot Point
    • Wind, current, squat and banks effects
    • Under Keel Clearance
    • Ship to Ship interaction
    • Anchoring

HS2 – Ship Handling

Διήμερο σεμινάριο απευθυνόμενο κυρίως σε Υποπλοιάρχους που πρόκειται να προαχθούν σε νέους Πλοιάρχους και πολύ χρήσιμο και για όλους τους αξιωματικούς καταστρώματος ακόμη και για παλαιότερους Πλοιάρχους. Ανανεώνει και εμπλουτίζει τις γνώσεις των συμμετεχόντων βοηθώντας σημαντικά στην απόκτηση ή την βελτίωση της «αίσθησης» της σχετικής κίνησης του πλοίου δίνοντας τους την «ευκαιρία» να συνειδητοποιήσουν λάθη χειρισμών και να ακολουθούν σωστές πρακτικές στον χειρισμό του πλοίου. Το σεμινάριο αποτελείται από 5 ώρες παρουσιάσεις και συζητήσεις θεμάτων και 9 ώρες πρακτική εκπαίδευση στον προσομοιωτή.

Τα βασικά σημεία της ύλης του σεμιναρίου είναι:

    • Bridge Team
    • Navigation with pilot on board
    • Pivot Point
    • Wind, current, squat and banks effects
    • Under Keel Clearance
    • Ship to ship and ship to tug Interaction
    • Anchoring
    • Berthing and Unberthing
    • Approaching to pilot station
    • Maneuvering Systems
    • Emergencies on a ship-man overboard

HS3 – Cruising in Highly Congested Areas

Διήμερο σεμινάριο απευθυνόμενο σε όλους τους αξιωματικούς καταστρώματος, υπενθυμίζει και εμπλουτίζει τη γνώση και τις ικανότητες των συμμετεχόντων αξιωματικών στον χειρισμό του πλοίου μέσα σε πυκνής κυκλοφορίας περιοχές στη διάρκεια 5 ωρών παρουσιάσεων και 9 ωρών πρακτικής στον προσομοιωτή.

Τα θέματα που παρουσιάζονται, πάνω στα οποία οι συμμετέχοντες εξασκούνται στον προσομοιωτή, είναι τα ακόλουθα:

    • Bridge Team
    • Passage plan
    • Master
    • Officer of the watch
    • Cooperation with pilot
    • Lookouts
    • Transfer of the watch
    • Proper log-book entries
    • Standing and night orders
    • Rudder response
    • Speed change and time
    • Wind, current, squat and banks effects on ship handling
    • VHF communications
    • Maneuvering the vessel in extremes
    • Navigation in coastal waters
    • Bridge equipment and officer’s response to malfunctions
    • Ship to ship interaction
    • Various situations
    • Means for fixes and parallel indexing

Συμμετοχή

Αξιωματικοί καταστρώματος των Εταιρειών Μελών, όλων των βαθμών, μπορούν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων σε κάθε σεμινάριο είναι 6 αξιωματικοί.

Πιστοποίηση

Με την επιτυχή συμπλήρωση κάθε σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα εφοδιάζονται με Πιστοποιητικό του Ναυτιλιακού Επιμορφωτικού Κέντρου της HELMEPA, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2008

Δωρεές

Για να καλύψει η HELMEPA μέρος του κόστους που απαιτείται για τη λειτουργία και τη συνεχή ενημέρωση του προσομοιωτή, παρακαλούνται τα Μέλη, να καταβάλλουν ως δωρεά €150 για κάθε συμμετέχοντα στο σεμινάριο HS1 και €100 ανά συμμετέχοντα στα σεμινάρια HS2 και HS3.

Τα ποσά αυτά μειώνονται κατά τα παρακάτω ποσοστά για εταιρείες ανάλογα με τον αριθμό των πλοίων Μελών που αντίστοιχα διαχειρίζονται:

    – 10% για 5-10 πλοία,
    – 20% για 11-20 πλοία, και
    – 30% για 21 και περισσότερα πλοία.

 

Πρόγραμμα Σεμιναρίων

Για το 2016 έχουν προγραμματιστεί 23 συνολικά σεμινάρια όλων των κατηγοριών, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ενώ υπάρχει δυνατότητα για αύξηση του αριθμού τους, αν απαιτηθεί.

 

Φεβρουάριος

24-26

 HS1 Refresher Bridge Resource Management

Μάρτιος

8-9

 HS2 Ship Handling

17-18

 HS3 Cruising in Highly Congested Areas

22-23

 HS2 Ship Handling

Απρίλιος

7-8

 HS3 Cruising in Highly Congested Areas

19-20

 HS2 Ship Handling

Μάιος

18-20

 HS1 Refresher Bridge Resource Management

26-27

 HS2 Ship Handling

Ιούνιος

1-2

 HS3 Cruising in Highly Congested Areas

15-17

 HS1 Refresher Bridge Resource Management

29-30

 HS2 Ship Handling

Ιούλιος

6-8

 HS1 Refresher Bridge Resource Management

11-12

 HS2 Ship Handling

21-22

 HS3 Cruising in Highly Congested Areas

Σεπτέμβριος

15-16

 HS3 Cruising in Highly Congested Areas

19-21

 HS1 Refresher Bridge Resource Management

Οκτώβριος

3-4

 HS3 Cruising in Highly Congested Areas

13-14

 HS2 Ship Handling

Νοέμβριος

1-3

 HS1 Refresher Bridge Resource Management

17-18

 HS3 Cruising in Highly Congested Areas

24-25

 HS2 Ship Handling

Δεκέμβριος

1-2

 HS3 Cruising in Highly Congested Areas

8-9

 HS2 Ship Handling

{jcomments on}