Εμπλουτισμένο Πρόγραμμα «e-Learning» της HELMEPA

Ξεκίνησε η διάθεση του εμπλουτισμένου με 4 νέα θέματα Προγράμματος e-Learning της HELMEPA σε εταιρείες Μέλη της και Μη, με τα παρακάτω δύο «επιμορφωτικά πακέτα» στην αγγλική:

Environmental Training Course

 • SOPEP (Shipboard Oil Pollution Emergency Plan)
 • Vessel General Permit
 • Ballast Water Management
 • Marine Litter – MARPOL Annex V
 • Ship’s Emission Control Worldwide and in ECAs
 • Oil Record Book, Part I
 • Sewage and Grey Water Management Onboard

Safety related Training Course

 • Risk Assessment during loading/unloading operations in tankers
 • Accident prevention during lifeboats
 • Safe entry into enclosed spaces
 • Navigation in dense and controlled traffic
 • Weaknesses related to Fire Safety
 • Maritime Labour Convention – general overview
 • Passage Planning (with reference to PSSAs)

Κάθε ένα από τα παραπάνω θέματα περιλαμβάνει:

 • Παρουσίαση PowerPoint,
 • 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple choice) για να διαπιστώσει ο χρήστης τί απεκόμισε, έχοντας στη διάθεσή του 3 προσπάθειες για να φθάσει σε ποσοστό επιτυχίας 66% και άνω και να λάβει Πιστοποιητικό,
 • Φόρμα αξιολόγησης που ο χρήστης συμπληρώνει με σχόλια και παρατηρήσεις για τυχόν βελτίωση της παρουσίασης.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο http://helmepa.gr/gr/elearning.php