Άρχισε το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα της HELMEPA του 2016

Από την αρχή του χρόνου έγιναν 4 διήμερα σεμινάρια, ένα από την κάθε κατηγορία του τρέχοντος Επιμορφωτικού Προγράμματος της HELMEPA με τη συμμετοχή, 67 αξιωματικών, γέφυρας, μηχανής καθώς και στελεχών 26 εταιρειών–Μελών και την ΠΝΟ. Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν την ποιότητα των σεμιναρίων και τη χρησιμότητα της ύλης τους για το γραφείο και το πλοίο με «Άριστα» έως«Πολύ Καλά» σε ποσοστά 93% και 85% αντίστοιχα.

Η συμμετοχή στα πρώτα τέσσερα σεμινάρια, 12 Ιανουαρίου-3 Φεβρουαρίου, είναι η μεγαλύτερη που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια στην ίδια περίοδο. Η διαπίστωση αυτή, μας επιτρέπει να συμπεράνουμε πως εκτός από τη πιθανή διαθεσιμότητα αξιωματικών στην περίοδο αυτή, η ύλη του Προγράμματος 2016 βρίσκεται κοντά ή μέσα στη σημερινή πραγματικότητα. Επίκαιρα θέματα όπως Bridge Resource Management, ναυσιπλοΐα σε νερά πυκνής κυκλοφορίας, ναυτική μετεωρολογία/τροπικοί κυκλώνες, χειρισμός στερεών φορτίων, ασφάλεια κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών, διαχείριση θαλάσσιου έρματος και απαιτήσεις VGP στις ΗΠΑ, συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. Τα θέματα αυτά καθώς και άλλα θα παρουσιαστούν μέχρι το τέλος του έτους σε ακόμη 20 διήμερα σεμινάρια, που χωρίζονται στις κατηγορίες:

– Α. Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας
– Β. Ασφάλεια Εργασιών στο Πλοίο
– Γ. Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις για Συμμόρφωση με PSC
– Δ. Marine Environmental Awareness (αναγνωρισμένο από την Κυπριακή Ναυτιλιακή Αρχή)

Στις επόμενες 30 περίπου ημέρες θα γίνουν τα παρακάτω σεμινάρια στις αντίστοιχες ημερομηνίες:

Marine Environmental Awareness / 16-17 Φεβρουαρίου
Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας / 23-24 Φεβρουαρίου
Ασφάλεια Εργασιών στο Πλοίο / 1 -2 Μαρτίου
Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις για Συμμόρφωση με PSC / 15 -16 Μαρτίου

H HELMEPA ευχαριστεί θερμά τα Μέλη της Εκπαιδευτικής Επιτροπής εκπροσώπους 11 διαχειριστριών εταιρειών για τη συμβολή τους στην επιλογή των θεμάτων των σεμιναρίων και τους Εισηγητές, τις εταιρείες και οργανισμούς από τους οποίους προέρχονται καθώς και τους εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες, όπως παρακάτω αναφέρονται:

Σ. Φραδέλος – American Bureau of Shipping
Π. Χρυσάνθη – Andriaki Shipping Co. Ltd
Σ. Σαββίδης & Σ. Παναγιωτόπουλος – Atlantic Bulk Carriers Management Ltd
Δ. Τσιλίμος – Bureau Veritas
Capt Κων/νος Δημητρίου – Cleopatra Shipping Agency Ltd
Δημήτρης Μουντούρης – Costamare Shipping Company SA
Στυλιανός Πετρώνιος – Danaos Shipping Co. Ltd
Μιχαήλ Γαβριήλ – Diana Shipping Services SA
Δημήτριος Δεδεψίδης – DNV GL
Jan De Brabandere – Euronav Ship Management (Hellas) Ltd
Δημήτριος Σιμάκης – Hellenic Lloyd΄s SA
Μιχάλης Μαρκογιάννης – Rina Hellas
Ιωάννης Φράγκος – Tsakos Columbia Shipmanagement (“TCM”) SA
Νικόλαος Βεντίκος & Παναγιώτης Σωτήραλης – ΕΜΠ
Κυριάκος Καραντζής, Χημικός Μηχανικός, Χημικός Ναυτιλίας
Νικόλαος Μαζαράκης, Καθηγητής Ναυτικής Μετεωρολογίας

Αναλυτική ενημέρωση για το περιεχόμενο και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων βρίσκονται στο website της HELMEPA, εδώ.{jcomments on}