Υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Κυβέρνησης και RINA Services S.p.A.

Υπεγράφη χθές μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης που εκπροσωπήθηκε από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχο Λ.Σ Αθανασόπουλο Αθανάσιο κατόπιν εξουσιοδότησης από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και του αναγνωρισμένου οργανισμού “RINA Services S.p.A.” με έδρα τη Γένοβα Ιταλίας, συμφωνία εξουσιοδότησης, που διέπει την ανάθεση σε αναγνωρισμένους οργανισμούς υπηρεσιών προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία για πλοία που φέρουν την ελληνική σημαία και τις εταιρίες αυτών.
Ο ανωτέρω αναγνωρισμένος Οργανισμός εκπροσωπείται στην Ελλάδα από το νομικό πρόσωπο “RINA HELLAS Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης Νηογνώμονας”, ο οποίος στο μεγαλύτερο μέρος του δραστηριοποιείται με επιβατηγά πλοία και πλοία της ελληνικής ακτοπλοΐας.

www.zougla.gr