Τροποποίηση της SOLAS για ενίσχυση της ασφάλειας των επιβατηγών πλοίων

Σε τροποποίηση της συνθήκης SOLAS προχώρησε ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας, μετά το τραγικό περιστατικό του ναυαγίου του κρουαζιερόπλοιου Costa Concordia, προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον παρόμοια συμβάντα.

Ειδικότερα, οι νέες ρυθμίσεις ισχύουν από 1 Ιανουαρίου 2015, αφορούν στα επιβατηγά πλοία και καθιστούν υποχρεωτική τη διεξαγωγή άσκησης ασφάλειας πριν από την αναχώρηση από κάθε λιμάνι ή αμέσως μετά την αναχώρηση από κάθε λιμάνι στο οποίο έχουν επιβιβαστεί νέοι επιβάτες.

Σύμφωνα με τον παλαιότερο κανονισμό, η άσκηση μπορούσε να διεξαχθεί μέχρι και είκοσι τέσσερις ώρες μετά τον απόπλου από το λιμάνι, όμως, όπως κατέδειξε το ναυάγιο του Costa Concordia, η ρύθμιση ήταν ανεπαρκής, καθώς κάποιοι από τους επιβάτες του μοιραίου κρουαζιερόπλοιου δεν είχαν λάβει εγκαίρως μέρος στην άσκηση.

Περαιτέρω, οι πλοιοκτήτες και οι διαχειριστές επιβατηγών πλοίων θα πρέπει να εναρμονιστούν πλήρως με το νέο κανονισμό (SOLAS regulation III/19) ενώ συνιστάται να ενημερώνονται τακτικά από το Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας αναφορικά με την ενίσχυση της ασφάλειας στα πλοία.

πηγή:naftikachronika.gr