Το Ντουμπάι ανάμεσα στις 10 Κορυφαίες Ναυτιλιακές Πρωτεύουσες στον κόσμο

Η αλματώδης αναρρίχηση του Ντουμπάι στις πρώτες θέσεις των καλύτερων ναυτιλιακών κέντρων του κόσμου έχει προσελκύσει μεγάλο αριθμό πλοιοκτητών και ναυτιλιακών εταιρειών που μεταφέρουν την έδρα τους στο Εμιράτο.
Μέσω πρωτοποριακών πρωτοβουλιών, η Dubai Maritime City Authority (DMCA), πέτυχε να αναδείξει το Ντουμπάι στην έβδομη θέση μεταξύ των καλύτερων ναυτιλιακών κέντρων του κόσμου έως το 2020. Σύμφωνα με την αναφορά “Menon Business Economic Group” που δημοσιεύτηκε στη Νορβηγία, το Ντουμπάι μπαίνει στη λίστα των 10 κορυφαίων παγκοσμίων παικτών από άποψη ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας. Κατατάσσεται δε στην τέταρτη θέση μεταξύ των κορυφαίων πέντε “Κεντρικών Γραφείων Διαχειριστών Λιμένων” (“Headquarters for Operators of Ports”) και στην έκτη θέση τόσο στις “Υπηρεσίες Λιμένων και Διοικητικής Μέριμνας” (“Ports and Logistics Services”), όσο και στο “Επίπεδο Παγκόσμιας Διοικητικής Μέριμνας” (“Global Logistics Level”). Το Εμιράτο κατετάγη επίσης δέκατο σε “Μέγεθος Στόλου Πλοιοκτητών” και σε “Μέγεθος Διαχειριζόμενου Στόλου”.
Η DMCA έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για να ισχυροποιήσει τη θέση του Ντουμπάι ως παγκόσμιου προορισμού και να προσελκύσει εταιρείες υψηλού επιπέδου που λειτουργούν στον παγκόσμιο ναυτιλιακό τομέα. Μεταξύ αυτών είναι:
1. Η Ναυτιλιακή Εβδομάδα του Ντουμπάι. Η τρίτη κατά σειρά Ναυτιλιακή Εβδομάδα θα λάβει χώρα τον Οκτώβριο του 2016.
2. Η Ναυτιλιακή Διάσκεψη Κορυφής του Ντουμπάι, & Ναυτιλιακή Ατζέντα του Ντουμπάι.
3. Η δημιουργία Εργαστηρίου Ναυτιλιακής Δημιουργικότητας, μια έξυπνη διαδραστική πλατφόρμα για την ενθάρρυνση καινοτόμων ιδεών για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων στρατηγικών για τη βελτίωση της απόδοσης, της ασφάλειας, της ικανότητας και της ανταγωνιστικότητας του τοπικού ναυτιλιακού τομέα.
4. Εργαστήριο Ναυτιλιακής Καινοτομίας, το οποίο προσέλκυσε μεγάλη συμμετοχή από διάφορους κυβερνητικούς φορείς και 35 ιδιωτικές εταιρείες ενδιαφερόμενες για στοιχεία του ναυτιλιακού τομέα.

5. Ναυτιλιακό Κέντρο Εκπαίδευσης του Ντουμπάι (ξεκίνησε το 2015). Το κέντρο είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς αποτελεί βασικό πυλώνα για τη βελτίωση των ανθρωπίνων πόρων που έχουν τα τυπικά προσόντα για να ενισχύσουν την ανάπτυξη του ναυτιλιακού τομέα και να αναδείξουν το Ντουμπάι σε κορυφαίο περιφερειακό και παγκόσμιο ναυτιλιακό κέντρο.
Η Στρατηγική Ναυτιλιακού Τομέα του Ντουμπάι (Dubai Maritime Sector Strategy) έχει στόχο να αυξήσει τις δυνάμεις του τοπικού ναυτιλιακού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων, των εισαγωγών-εξαγωγών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, καθώς και να αναπτύξει υπηρεσίες θαλάσσης και διοικητικής μέριμνας για να μεγιστοποιήσει ευκαιρίες ανάπτυξης για πλοιοκτήτες, ναυλομεσίτες και εταιρείες ναυτιλιακής χρηματοδότησης και ασφάλισης.

Για την Dubai Maritime City Authority
Η Dubai Maritime City Authority (DMCA), η ρυθμιστική αρχή της ναυτιλίας του Ντουμπάι, ιδρύθηκε το 2007, αλλάζοντας ριζικά το ναυτιλιακό τοπίο της χώρας μέσα από πρωτοβουλίες και ρυθμιστικές παρεμβάσεις, με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος για κορυφαίες επιχειρήσεις του κλάδου από όλο τον κόσμο, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο διεθνή ναυτιλιακό χάρτη.
Η Dubai Maritime City Authority που ιδρύθηκε με σκοπό την εποπτεία, την ανάπτυξη και τη προώθηση των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, αποτελεί υπόδειγμα αριστείας και ποιότητας, καθώς αναπτύσσει κανονισμούς και κανόνες που ανεβάζουν τον πήχη στη βιομηχανία της ναυτιλίας και προάγουν την υποδομή, τις λειτουργίες, αλλά και τις υπηρεσίες logistics του Ντουμπάι, προσφέροντας ταυτόχρονα επενδυτικές ευκαιρίες που το καθιστούν ανταγωνιστικό σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.
Στόχος της DMCA είναι να οικοδομήσει αποτελεσματικές και στρατηγικές σχέσεις συνεργασίας με σχετικούς κρατικούς οργανισμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις και άλλους φορείς, προκειμένου να δημιουργήσει ένα ασφαλές ναυτιλιακό περιβάλλον και να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα οικονομικής βιωσιμότητας και ανάπτυξης στο εμιράτο.