Θωρακίζεται η Σαντορίνη για την περίπτωση έκρηξης του ηφαιστείου

Το πράσινο φως έδωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Θανάσης Χριστόπουλος για τη δημιουργία νέων λιμενικών εγκαταστάσεων στη Σαντορίνη ως θαλάσσιες πύλες διαφυγής για τους κατοίκους και τους επισκέπτες στην ακραία περίπτωση έκρηξης του ηφαιστείου.
 
Η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Λιμενικές εγκαταστάσεις ως θαλάσσιες πύλες διαφυγής, νήσου Θήρας», και συγκεκριμένα στα έργα  “Λιμενική πύλη στην άκρα Κολούμπος” και  “Λιμενική Πύλη στο καταφύγιο της Βλυχάδας”, που θα αποτελέσουν τα σημεία μαζικής διαφυγής.
Η θετική γνωμοδότηση δόθηκε υπό την προϋπόθεση ότι οι προτεινόμενες λιμενικές πύλες θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για έκτακτες καταστάσεις γεωκινδύνων, ως πύλες εκκένωσης του νησιού, και όχι ως κανονικές λιμενικές εγκαταστάσεις εισόδου – εξόδου. Ο προϋπολογισμός των έργων σύμφωνα με τη σχετική μελέτη για την περιοχή του αλιευτικού καταφυγίου Βλυχάδας Εμπορείου ανέρχεται σε 1.63 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και για την περιοχή Άκρα Κολούμπος Οίας σε 5,55 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 
Σύμφωνα με τα όσα ετέθησαν υπόψη στην Επιτροπή υπάρχουν σημαντικές αναφορές της επιστημονικής κοινότητας στο θέμα της ηφαιστειακής δραστηριότητας του νησιού. Η πρόσφατη δραστηριότητα αποτέλεσε έναυσμα για τις τοπικές αρχές να προβληματιστούν για την περίπτωση ακραίου γεγονότος, κατά το οποίο ενδεχομένως και να απαιτηθεί ταχεία, μερική ή και συνολική, εκκένωση των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού. Στο πλαίσιο αυτό τα  δύο λιμενικά έργα ζητήθηκαν με το σκεπτικό ότι:
 
Το αεροδρόμιο του νησιού  αδυνατεί εκ της δομής και έκτασης των εγκαταστάσεων του, αλλά κυρίως από την κοντινή απόσταση του από τις θέσεις των πιθανών κινδύνων, να καλύψει απαιτήσεις μαζικής απομάκρυνσης πληθυσμού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ενώ ελλοχεύει πάντοτε η εξαιρετικά υψηλή πιθανότητα πλήρους αναστολής της λειτουργίας του από ευρύτερη διάχυση ή και απόθεση ηφαιστειακής τέφρας στον αεροδιάδρομο,
Ο μοναδικός εμπορικός λιμένας στο Αθηνιό βρίσκεται υπό το διαρκή κίνδυνο συνοδών φαινομένων μίας έξαρσης ηφαιστειακής ή / και τεκτονικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, επισημαίνονται οι συχνές καταπτώσεις των υπερκείμενων του λιμένος σχηματισμών και επικρεμάμενων βραχωδών μαζών, που εν δυνάμει μπορούν να αποφράξουν ανά πάσα στιγμή την οδική πρόσβαση ή και να καταστρέψουν τη λιμενική του υποδομή.
 
-Οι λοιπές λιμενικές εγκαταστάσεις του νησιού δεν διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή για προσέγγιση και υποδοχή πλωτών μέσων για μαζική διαφυγή του πληθυσμού, η δημιουργία ασφαλούς και αξιόπιστης θαλάσσιας πύλης ή πυλών για την ταχεία εκκένωση του νησιού, υπό το πρίσμα των γεωκινδύνων που το απειλούν και των σημερινών πληθυσμιακών συνθηκών, θεωρείται επιβεβλημένη σε περίπτωση ανάγκης.
www.defencenet.gr