Τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου του ΕΛΙΝΤ

ΕΛΙΝΤΤην Τρίτη, 5 Απριλίου 2022 πραγματοποιήθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.) από την Γενική Εκλογο-απολογιστική Συνέλευση του Ινστιτούτου για την διετία 2022 – 2024.

Την Πέμπτη, 7 Απριλίου 2022, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛ.Ι.Ν.Τ. με την εξής σύνθεση :

Πρόεδρος Δ.Σ.: Νικόλαος Λιάπης, Διπλ. Μηχ/γος Μηχανικός Ε.Μ.Π, Δρ. Ε.Μ.Π, Διευθυντής Εκμετάλλευσης ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

Αντιπρόεδρος: Σπυρίδων Ζολώτας, Διπλ. Ναυπηγός Μηχ/γος Μηχανικός Ε.Μ.Π, Γενικός Διευθυντής RINA HELLAS.

Γ. Γραμματέας: Σταύρος Χατζηγρηγόρης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Advanced Engineering Services.

Ταμίας: Γεώργιος Κότρελ, Πτυχ. Ναυπηγός Μηχανικός, Euromarine Marine & Industrial Consultants.

Τακτικά Μέλη:

Γεώργιος Βοζίκης, Ναυπηγός – Μηχ/γος Τεχνoλ. Μηχ/κός, Διευθυντής Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΕΕΝΜΑ).

Νικόλαος Θεμελής, Επίκ. Καθ. Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Χρήστος Γεωργουσόπουλος, Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π, Τεχνικός Σύμβουλος INSB και Ναυτιλιακών Εταιρειών.

Αναπληρωματικό Μέλος:

Νικήτας Νικητάκος, Πλοίαρχος ΠΝ (εα), Καθ. Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Εξελέγησαν ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής οι :

Πρόεδρος E.E. : Μιχαήλ Μαντζαφός, Υποναύαρχος ΛΣ (ε.α.), Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Μέλη Ε.Ε. :

Γεώργιος Πρατικάκης, Ναυπηγός / Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος NAP ENGINEERING P.C.

Κυριάκος Κριμιτζάς, Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ανώτατος Αξιωματικός Λ.Σ. (ε.α.)

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.) είναι κοινωφελές σωματείο με επιστημονική δραστηριότητα στο χώρο της Ελληνικής ναυτιλίας και διεθνώς. Συστάθηκε και λειτουργεί από το 1972, με στόχο την προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας και τη διευκόλυνση της διάχυσης νέων ιδεών και μεθόδων στο ναυτιλιακό γίγνεσθαι. Το ΕΛ.Ι.Ν.Τ. αποτελεί πρότυπο, για τα ελληνικά δεδομένα, φορέα ο οποίος έχει διατηρήσει την ανεξαρτησία του από πολιτικές, συνδικαλιστικές, ιδεολογικές, οικονομικές και άλλες επιρροές.

Στηρίζεται οικονομικά κυρίως στις ετήσιες συνδρομές των μελών του και συμπληρωματικά σε χορηγίες που παρέχονται από ιδιώτες, εταιρείες και φορείς που γνωρίζουν και εκτιμούν τη διαχρονική συμβολή του στην ανάπτυξη της ναυτικής τεχνολογίας.

Το ΕΛ.Ι.Ν.Τ. «γέφυρα» επικοινωνίας και συνεργειών του επιστημονικού και επιχειρηματικού κόσμου της Ναυτιλίας, είναι μέλος της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Σωματείων Ναυτικής Τεχνολογίας (Confederation of European Maritime Technology Societies – CEMT).

Το ΕΛ.Ι.Ν.Τ. έχει υπογράψει Σύμφωνο συνεργασίας με τo “The Royal Institution of Naval Architects” και με το SNAME Greek Section.

Είναι επίσης αδελφοποιημένο με τη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιώς.