Σύσκεψη για την ανέλκυση του Sea Diamond

Sea Diamond

Την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα τον συντονισμό των ενεργειών για την ανέλκυση του ναυαγίου του Sea Diamond, υπό τον Υπουργό κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας κ. Ηλίας Πελέκης συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα τον συντονισμό των ενεργειών για την ανέλκυση του ναυαγίου του Sea Diamond. Στη σύσκεψη, υπό τον Υπουργό κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, συμμετείχαν ο Δήμαρχος Θήρας κ. Νίκος Ζώρζος, ο γενικός γραμματέας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Χρήστος Λαμπρίδης, ο διοικητής της Δ.Α.Λ. Δημοσθένης Μπακόπουλος, ο υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Αναστάσιος Κονιδάρης, καθώς και η νομική σύμβουλος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, Ιφιγένεια Βουρδούνη.

Νίκος Ζωρζος

Ο Δήμαρχος Θήρας ενημέρωσε εκτενώς τον κ. Υπουργό και τους λοιπούς συμμετέχοντες στη σύσκεψη, για την πορεία των δικαστικών ενεργειών στις οποίες έχει προβεί ο Δήμος Θήρας αναφορικά με το ζήτημα του ναυαγίου και της βλάβης που έχει υποστεί από αυτό η Σαντορίνη, ενώ τόνισε την ανάγκη για την άμεση εξεύρεση λύσης για την ανέλκυση του ναυαγίου. Στη συνέχεια ο κ. Πελέκης επεσήμανε πως το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο αδυνατεί να αναλάβει το τεράστιο εγχείρημα της ανέλκυσης, χωρίς την διαρκή και συστηματική υποστήριξη του Υπουργείου Ναυτιλίας, αφενός λόγω της τεράστιας τεχνικής δυσκολίας του εγχειρήματος και της ταυτόχρονης νομικής πολυπλοκότητας της υπόθεσης αφετέρου λόγω των περιορισμένων, έως ανύπαρκτων, πόρων τόσο σε ανθρώπους και μέσα όσο και σε χρηματοδότηση.

Ο Διοικητής της ΔΑΛ σημείωσε από την πλευρά του ότι θα πρέπει να ακολουθηθούν εκ νέου από το ΔΛΤ οι διαδικασίες του ν. 2881/2011 «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ. Α’ 16/6.2.2001), με παράλληλες ενέργειες κατά της πλοιοκτήτριας και διαχειρίστριας εταιρίας καθώς και κατά της υπεύθυνης ασφαλιστικής εταιρίας, οι οποίες θα πρέπει τελικώς να αναλάβουν το κόστος της ανέλκυσης με βάση την αρχή ο «ρυπαίνων πληρώνει». Η νομική σύμβουλος του ΔΛΤ επεσήμανε ότι παράλληλα με τις δικαστικές ενέργειες θα πρέπει να διερευνηθούν και οι δυνατότητες εξεύρεσης πόρων από κοινοτικά κονδύλια για το προστασία του περιβάλλοντος, καθώς το κόστος ανέλκυσης εκτιμάται καταρχήν σε δυσθεώρητα επίπεδα και σε περίπτωση που εφαρμοστούν οι διατάξεις του ν. 2881/2001 από το ΔΛΤ, το εκπλειστηρίασμα του πλοίου δεν θα καταστεί δυνατόν να καλύψει παρά ένα ελάχιστο μέρος του κόστους της ανέλκυσης.

Τέλος όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ότι θα πρέπει να υπάρξει στενή συνεργασία μεταξύ του ΥΝΑ και του ΔΛΤ για τον συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών και προς τον σκοπό αυτό το Υπουργός Ναυτιλίας έδωσε εντολή στον Διοικητή της ΔΑΛ και στη νομική σύμβουλο του ΔΛΤ να συνεργαστούν ώστε εντατικοποιηθούν οι απαραίτητες νομικές ενέργειες και διαδικασίες για την ανέλκυση του ναυαγίου.