/

Συντονίστρια στο Waterborne η καθηγήτρια Μαρία Μποιλέ

mpoileΣυντονίστρια του φορέα της Τεχνολογικής Πλατφόρμας Waterborne,  για περίοδο δύο ετών, ορίστηκε η καθηγήτρια Μαρία Μποϊλέ.  Το Waterborne TP είναι μια τεχνολογική πλατφόρμα προσανατολισμένη στη βιομηχανία που σκοπό έχει τη διατύπωση προτάσεων πολιτικής ως καθοδήγηση προς τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για θέματα που αφορούν στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία για και από τον Ευρωπαϊκό τομέα θαλασσίων μεταφορών.  Η Τεχνολογική Πλατφόρμα Waterborne συντονίζει την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για τις Θαλάσσιες Μεταφορές Μηδενικών Εκπομπών από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα, στο πλαίσιο του Horizon Europe. Επί του παρόντος, 107 οργανισμοί είναι μέλη της Πλατφόρμας, εκπροσωπώντας τον ευρύτερο τομέα των θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών μεταφορών.

Ο ρόλος του συντονιστή βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Φορέα, καθώς ο Συντονιστής είναι υπεύθυνος για την ευθυγράμμιση των τεχνικών θεμάτων Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας. Η Μαρία Μποϊλέ, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και Διευθύντρια Έρευνας του Ελληνικού Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών, θα ενεργήσει ως προσωρινός Συντονιστής, μέχρι τον επίσημο διορισμό της από τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου το 2022.

 

«Αισθάνομαι μεγάλη τιμή για αυτή την αποστολή ως Συντονίστριας της Τεχνολογικής Πλατφόρμας, αφού ο φορέας έχει βασικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία για αυτόν τον στρατηγικό τομέα για την Ευρώπη», είπε η κ. Μποϊλέ. «Ο συντονισμός των απόψεων περισσότερων από 100 βασικών οργανισμών του Τομέα, μαζί με τους Προέδρους και τους Αντιπροέδρους των ομάδων εργασίας του Συνδέσμου, είναι ένα δύσκολο έργο γεμάτο ευκαιρίες. Είμαι ευγνώμων που είμαι σε θέση να διαδραματίσω βασικό ρόλο στο μέλλον του Ευρωπαϊκού Τομέα θαλασσίων και εσωτερικών πλωτών μεταφορών, κατέληξε η κ. Μποϊλέ».

“Προκειμένου να λάβουμε υπόψη το ενδιαφέρον της αυξανόμενης συμμετοχής, σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε μια νέα οργανωτική δομή”, δήλωσε ο κ. Lehtovaara, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλωσορίζει την κ. Μποϊλέ, όχι μόνο λόγω του βαθύτατου επιστημονικού υπόβαθρου της κ. Μποϊλέ, αλλά σίγουρα επίσης λόγω της σχετικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας της. Το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε την κ. Μποϊλέ προσωρινά και θα ζητήσει από τα μέλη να τη διορίσουν επίσημα ως Συντονιστή κατά την επόμενη Γενική Συνέλευση, κατέληξε ο κ. Lehtovaara ».

Στην  συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, τα ακόλουθα άτομα ορίστηκαν ως πρόεδροι των ομάδων εργασίας: ο Jonas Wagner (VSM) ως πρόεδρος της ομάδας εργασίας για τα πλοία και τη ναυτιλία και ο Jorge Lara López (Fundacion Valenciaport) ως πρόεδρος της ομάδας εργασίας για λιμάνια & logistics. Ο πρόεδρος της ομάδας εργασίας για θέματα γαλάζιας ανάπτυξης (Blue Growth), Emilio Campana (CNR) έχει ήδη οριστεί σε προηγούμενο στάδιο.

Το WATERBORNE TP έχει συσταθεί ως τεχνολογική πλατφόρμα προσανατολισμένη στη βιομηχανία για την καθιέρωση ενός συνεχούς διαλόγου μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών, όπως οι νηογνώμονες, οι ναυπηγοί, οι πλοιοκτήτες, οι κατασκευαστές θαλάσσιου εξοπλισμού, οι πάροχοι υποδομών και υπηρεσιών, πανεπιστήμια ή ερευνητικά ινστιτούτα και με τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών ( www.waterborne.eu ).

Τα μέλη του Waterborne TP περιλαμβάνουν μέλη καθώς και συνδεδεμένα μέλη από χώρες με θαλάσσια και εσωτερική ναυσιπλοΐα, που αντιπροσωπεύουν περίπου 18 κράτη μέλη. Επιπλέον, οι ενώσεις μέλη της Πλατφόρμας Τεχνολογίας Waterborne εκπροσωπούν τον ευρύτερο υδάτινο τομέα σε ολόκληρη την ΕΕ.