Σύμβαση συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του έργου Προμήθεια, Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση .

olp180_73400_005202

 

Υπεγράφη σύμβαση συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του έργου Προμήθεια, Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Συστήματος ΛΔΕΕΠ (Λογισμικού Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) και Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ) μεταξύ του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου του Ο.Λ.Π. Α.Ε. κ. Γ. Ανωμερίτη και της αναδόχου εταιρίας «Quality & ReliabilityΕφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία», ύστερα από διαγωνισμό, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία του σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος που διαθέτει ο Ο.Λ.Π Α.Ε.

          Όπως είναι γνωστό ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. έχει θέσει σε παραγωγική λειτουργία εκσυγχρονισμένα ολοκληρωμένα λογισμικά συστήματα διαχείρισης-εκμετάλλευσης των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της λιμενικής ζώνης (Sparcs N4, Ν4 Billing και άλλων custom εφαρμογών) που εφαρμόζονται στα περισσότερα και μεγαλύτερα λιμάνια του κόσμου. Στα πλαίσια αυτά έχει τεθεί σε εφαρμογή από το καλοκαίρι σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών με άμεση ενημέρωση μέσω ανταλλαγής πληροφοριών με τις συνεργαζόμενες τράπεζες (e- banking). Εντός του Ιανουαρίου 2012 ολοκληρώνονται και οι αναγκαίες τεχνικές εργασίες για την ασφαλή και απρόσκοπτη απομακρυσμένη πρόσβαση (web access) εξουσιοδοτημένων πελατών του Σ.ΕΜΠΟ στο επιχειρησιακό λογισμικό customer access portal (CAP) του Sparcs N4 μέσω του Portal του Ο.Λ.Π., κατόπιν εξουσιοδότησης από τους Διαχειριστές του Δικτύου του Ο.Λ.Π.  

         Στα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουμε την παροχή δωρεάν υπηρεσιών internet μέσω τεχνολογίας WiFi που καλύπτει γεωγραφικά όλους τους χώρους του κεντρικού λιμανιού, μια ακόμα ποιοτική υπηρεσία ενημέρωσης και επικοινωνίας του Ο.Λ.Π. Α.Ε.