/

Στη Βουλή σχέδιο νόμου για την νησιωτικότητα και το μεταφορικό ισοδύναμο

vouli-ktirio-itΚατατέθηκε στη Βουλή και θα συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή στις 14 Σεπτεμβρίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου ναυτιλίας με τίτλο: «Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο για τον μηχανισμό εφαρμογής, την κρατική εποπτεία και τους γενικούς όρους υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου»
Το σχέδιο νόμου μεταξύ άλλων έχει στόχο τον καθορισμό του πλαισίου για σχεδιασμό και εξειδίκευση των κατευθύνσεων εθνικής στρατηγικής για ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική νησιωτικό χώρο, προσδιορισμό των βιώσιμων αναπτυξιακών πολιτικών και προγραμμάτων χρηματοδότησης που συνδέονται θαλάσσια Οικονομία και νησιωτικότητα, καθώς και συντονισμό κρίσιμων δημοσίων πολιτικών που συνδέονται θαλάσσιο χώρο, υπό πρίσμα της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης σύμφωνα κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. (Ατζέντα 2030).
Επίσης σύμφωνα με το σχέδιο νόμου καταρτίζεται από Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ειδικό πρόγραμμα με τίτλο «Νέαρχος» και στόχο: α) βιώσιμη ανάπτυξη των λιμένων και βελτίωση των βασικών υποδομών τους, καθώς και κρίσιμων υποδομών λιμενικών αρχών, Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού και άλλων εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, β) ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών θαλασσίων ενδομεταφορών και τουρισμού, γ) ανάπτυξη ειδικών νησιωτικών περιοχών που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της νησιωτικότητας, με έμφαση σε υποδομές βιώσιμης διαχείρισης και φυσικών πόρων, και δ) τις ασφαλείς, ποιοτικές και επαρκείς μετακινήσεις και διαβίωση των κατοίκων των νησιωτικών περιοχών.
Ουσιαστικά το σχέδιο νόμου αποτελεί μια προσπάθεια κωδικοποίησης του συνόλου του ρυθμιστικού πλαισίου της νησιωτικής πολιτικής.

Δείτε εδώ το σχέδιο νόμου