Σχόλιο Χρυσού 16 Ιανουαρίου 2011

 

Σχόλιο Χρυσού 16 Ιανουαρίου 2011

www.tradeview.gr  

 

Ο χρυσός αφού έκλεισε κάτω από τον κρίσιμο κινητό μέσο όρο των 50 ημερών την περασμένη εβδομάδα, υποχώρησε απότομα για να κλείσει το συμβόλαιο του Φεβρουαρίου στα $1360,50/ουγκιά.

 

Τεχνικά, το μέταλλο βρίσκεται σ’ ένα κρίσιμο επίπεδο στήριξης κοντά στο χαμηλό των $1352/ουγκιά, εκεί στηρίζεται το συσσωρευτικό φάσμα τιμών μέσα στο οποίο κινείται ο χρυσός από τον Οκτώβριο έως σήμερα. Η βραχυπρόθεσμη τάση έχει αλλάξει σε πτωτική και μια διάσπαση κάτω από το αυτό το βασικό σημείο στήριξης θα αλλάξει και την μεσοπρόθεσμη πορεία φέροντας το χρυσό πίσω στα $1300/ουγκιά πάνω στη γραμμή του μακροπρόθεσμου ανοδικού καναλιού.

Οι τελευταίες συμμετρικές ταλαντεύσεις (swings-up) που έχουν δημιουργηθεί από τις αρχές του Νοεμβρίου, είναι ένας ιδιαίτερα αρνητικός σχηματισμός που συνοδευόμενος από τη δυσοίωνη αρνητική απόκλιση του όγκου, προβλέπει μια πολύ αρνητική εξέλιξη για το χρυσό.

 

Το επόμενο επίπεδο στήριξης όπως αναφέραμε βρίσκεται στα $1300/ουγκιά, ενώ το πρώτο σημείο αντίστασης βρίσκεται στα $1393/ουγκιά με το προηγούμενο υψηλό στα $1432/ουγκιά να είναι το βασικό σημείο αντίστασης. 

 

www.tradeview.gr