Πρωτοποριακή mobile εφαρμογή για τον κλάδο της ναυτιλίας

Η GLOBO, διεθνής πάροχος λύσεων Enterprise Mobility που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες μιας εταιρείας για την προστασία και διαχείριση εταιρικών δεδομένων και mobile συσκευών, καθώς και το σχεδιασμό και ανάπτυξη mobile εφαρμογών, υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την Danaos Management Consultants για την ανάπτυξη mobile εφαρμογών που θα αποτελούν μέρος της DanaosONE, της πλέον σύγχρονης και ολοκληρωμένης πλατφόρμας e-servicing για τον κλάδο της ναυτιλίας. Σε πρόσφατη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, οι δύο εταιρείες παρουσίασαν σε εκπροσώπους του κλάδου τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα πλατφόρμα και η πρώτη mobile εφαρμογή Oil Record Book.

Ειδικότερα, με την πλατφόρμα “DanaosONE”, οι ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν να διασυνδέσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες με τους συνεργάτες τους και με τρίτες εταιρείες, σε πραγματικό χρόνο, μέσω ενός ενεργού ευρετηρίου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ενοποίηση των διαφόρων συστημάτων που χρησιμοποιούν οι ναυτιλιακές εταιρείες για τις εσωτερικές τους διαδικασίες.

Αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία της GLOBO, η εφαρμογή Oil Record Book της DanaosONE επεκτάθηκε και στις κινητές συσκευές, συνδράμοντας ουσιαστικά στην προσπάθεια των ναυτιλιακών εταιρειών για συμμόρφωση με τους Διεθνείς Κανονισμούς (MARPOL Annex I) για την πρόληψη της μόλυνσης των υδάτων. Στην πράξη πρόκειται για μία εφαρμογή που λειτουργεί ως ηλεκτρονικό ημερολόγιο εντός του συστήματος του πλοίου όπου καταγράφονται σημαντικές πληροφορίες όπως η συλλογή, η διαχείριση και η κατακράτηση των πετρελαϊκών καταλοίπων. Παράλληλα, μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών υπολογίζονται διάφορες συνιστώσες, όπως τα επίπεδα στάθμης των πετρελαίων, ενώ προειδοποιήσεις ενημερώνουν τον χρήστη για περιπτώσεις εσφαλμένων καταχωρήσεων. Όλη η απαιτούμενη πληροφορία είναι πλέον προσβάσιμη μέσω οποιασδήποτε mobile συσκευής από τα στελέχη των Ναυτιλιακών Εταιριών, αλλά και τους ανά τον κόσμο ειδικευμένους συνεργάτες.

Για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των εφαρμογών χρησιμοποιείται, η αναγνωρισμένη από την IDC και OVUM, πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών GO!AppZone.

Όπως δήλωσε ο κ. Δημήτρης Θεοδοσίου, Γενικός Διευθυντής της Danaos Management Consultants: «Με αφορμή την παρουσίαση της πλατφόρμας DanaosONE και της mobile εφαρμογής Oil Record Book σκοπεύουμε να διανθίσουμε τη συνεργασία μας με τη GLOBO και να επενδύσουμε περαιτέρω στις νέες τεχνολογίες. Η GLOBO διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις με ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις. Μπαίνοντας στην εποχή των Big Data Analytics, η άμεση ενημέρωση όλων των στελεχών και των συνεργατών μιας εταιρείας είναι αναγκαία όχι μόνο σε επίπεδο ανταπόκρισης, αλλά και ασφάλειας. Σε αυτή την κατεύθυνση, κρίνεται απαραίτητο να εναρμονιστούμε με τις επιταγές της τεχνολογίας και να ανταποκριθούμε στις διαρκώς αυξανόμενες προκλήσεις της ναυτιλιακής αγοράς του μέλλοντος, έχοντας σημαντικούς συνεργάτες στο πλευρό μας».

Ο κ. Βασίλης Πάλλιος, VP Mobility Business Solutions της GLOBO, σχολίασε: «Η ανακοίνωση αυτής της εμπορικής συνεργασίας, δημιουργεί αναρίθμητες ευκολίες, οφέλη και πλεονεκτήματα για τη ναυτιλία, ενώ παράλληλα επεκτείνει την παρουσία μας σε αυτήν την αγορά. Το mobilization της πλατφόρμας “DanaosONE” είναι το πρώτο αποτέλεσμα αυτής της δημιουργικής «σύμπραξής» μας με τη Danaos και αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός πλήρους περιβάλλοντος από επιπλέον καινοτόμες εφαρμογές, οι οποίες θα συνδράμουν στην ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια, την αμεσότητα και τη μείωση του κόστους αυτών των επιχειρήσεων».

sofokleousin.gr