ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΝΟΠ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Ο.Π με την 448/17-11-10 απόφαση του, συγκαλεί Γενική Συνέλευση των μελών του, που θα γίνει την Κυριακή 5/12/10 ώρα 11:00 στις εγκαταστάσεις του ομίλου .

          Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 12/12/10 ώρα 11:00 στον ίδιο χώρο.

         

          Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα :

 

  1. 1)    Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός 2010.
  2. 2)    Ανακήρυξη επίτιμων μελών
  3. 3)    Άλλα θέματα
  4. 4)    Αρχαιρεσίες

 

 

 

   Η παρουσία σας είναι απαραίτητη .

 

Με ιδιαίτερη τιμή

για το Δ.Σ. του Ν.Ο.Π.

 

 

Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γ.Γραμματέας