/

Το μήνυμα της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για την Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών

H Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών καταγράφει την αξία και τη σημασία της θάλασσας για τον πλανήτη διαχρονικά. Στο σύγχρονο, συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον η ναυτιλία συνεχίζει να ενώνει οικονομίες και ανθρώπους, μεταφέροντας καθημερινά απαραίτητα αγαθά ανά την υφήλιο. Η ναυτιλία επενδύει σταθερά στο στόχο της πράσινης μετάβασης του κλάδου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος.