/

Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς:  Αναγόρευση του κ. Αθανασίου Μαρτίνου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κατά τη συνεδρίασή της 31ης Μαρτίου 2023, αποφάσισε ομόφωνα να απονείμει τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα στον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο, διακεκριμένη προσωπικότητα της Ελληνικής Ναυτιλιακής Κοινότητας, μετά από ομόφωνη απόφαση και εισήγηση του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών.
Με την απονομή της ύψιστης αυτής ακαδημαϊκής διάκρισης στον κ. Μαρτίνο, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς τιμά την προσφορά του στην ανάπτυξη της Ελληνικής Ναυτιλίας, της Ελληνικής Οικονομίας αλλά και την προσφορά του στην κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και σε τομείς όπως η παιδεία, η έρευνα και ο πολιτισμός.
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών με εισήγησή της προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την αναγόρευση του κ. Α.Μαρτίνου ως επίτιμου διδάκτορος του Πανεπιστημίου, παραθέτει το σκεπτικό με βάση το οποίο οδηγήθηκε στην απόφαση αυτή. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση, στοιχεία που χαρακτηρίζουν την εφοπλιστική πορεία του Α. Μαρτίνου και τον κατατάσσουν στις ηγετικές μορφές της ελληνικής και της παγκόσμιας ναυτιλίας αποτελούν:
• Η εφαρμογή στρατηγικών μέσω των οποίων επιτυγχάνει την βέλτιστη διαχείριση του κινδύνου, τόσο στο σκέλος των αγοραπωλησιών, όσο και στο σκέλος των ναυλώσεων των πλοίων.
o Στο σκέλος των αγορών και πωλήσεων πλοίων, μέσω της εφαρμογής αντικυκλικής στρατηγικής, επιτυγχάνει εντυπωσιακές αποδόσεις με την αξιοποίηση των διακυμάνσεων στις ναυλαγοράς που οδηγούν σε διακυμάνσεις και στις τιμές των πλοίων και τις βραχυχρόνιες αγορές και πωλήσεις πλοίων για την άντληση κεφαλαιακών κερδών. Ο Α. Μαρτίνος θεωρείται από τους πλέον επιτυχημένους πλοιοκτήτες στον τομέα αυτό.
o Στο σκέλος των ναυλώσεων προφυλάσσεται από τις διακυμάνσεις στις ναυλαγορές με διαχειριζόμενος διαφοροποιημένο στόλο που αποτελείται από διαφορετικούς τύπους και κατηγορίες πλοίων, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιεί τη θετική συγκυρία κυρίως μέσω των ναυλώσεων κατά ταξίδι
• Επενδύσεις σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις τρίτων με γνώμονα την χρονική συγκυρία και τον τύπο των πλοίων υπό τη διαχείρισή τους
• Η δημιουργία περιβάλλοντος που ευνοεί την επιχειρηματικότητα και την πρωτοβουλία των στελεχών. Η οργάνωση της επιχείρησης σε συνδυασμό με την παροχή στα στελέχη της δυνατότητας να συμμετέχουν με μικρό ποσοστό στα πλοία που διαχειρίζονται, συμβάλλει στην επιτυχία καθώς οδηγεί σε υψηλότερη παραγωγικότητα αλλά και σε υψηλό ποσοστό διατήρησης των στελεχών στην επιχείρηση. Ενδεικτικό της προσέγγισης αυτό είναι το γεγονός ότι ποσοστό ιδιοκτησίας του στόλου που φτάνει το 20%, ανήκει στα στελέχη της επιχείρησης.
• Έμφαση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη του προσωπικού τόσο των γραφείων, όσο και των πλοίων.
• Έμφαση στην ποιότητα διαχείρισης, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος, με στόλο υψηλών προδιαγραφών, η διαχείριση του οποίου υποστηρίζεται από συστήματα διοίκησης που είναι πιστοποιημένα από αναγνωρισμένους νηογνώμονες.
Εκτός όμως από την επιτυχημένη επαγγελματική πορεία του, ο Α. Μαρτίνος διακρίνεται για την σημαντική και αθόρυβη κοινωνική του προσφορά στους χώρους της παιδείας, της έρευνας και του πολιτισμού εδώ και πολλά χρόνια. Στις δωρεές του συμπεριλαμβάνονται ενίσχυση νοσοκομείων, σχολείων, εκκλησιών, ιδρυμάτων, δωρεές σε δήμους και υπηρεσίες. Σε αναγνώριση αυτής της προσφοράς έχει ανακηρυχθεί επίτιμος Δημότης πολλών πόλεων και δήμων ανά την Ελλάδα και έχει λάβει σειρά διακρίσεων. Από το 2016 η δραστηριοποίηση του γίνεται με συστηματικό τρόπο μέσω του Ιδρύματος Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου που έχει ως σκοπό τη δημιουργία δομών και προγραμμάτων που στηρίζουν την Κοινωνία σε τομείς όπως η Υγεία, η Εκπαίδευση, ο Αθλητισμός, ο Πολιτισμός, η Θρησκεία, η Επιστημονική Έρευνα και το Κοινωνικό Έργο.
Το κοινωφελές έργο της οικογένειας Μαρτίνου υλοποιείται και μέσω της «Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ», η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2015 και εμφανίζει πλούσιο έργο σε τομείς αντίστοιχους με αυτούς του Ιδρύματος.
Η τελετή αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 4 Μαΐου 2023, 01.30 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.