Συμφωνία μεταξύ Glencore – Diana Shipping

Η Diana Shipping ανακοίνωσε ότι έκλεισε άλλη μια σύμβαση ναύλωσης με την Ολλανδική Glencore Grain BV, για ένα από τα Panamax πλοία χύδην ξηρού φορτίου του στόλου της, το m/v “Oceanis”.
Το μεικτό ναύλο είναι 9.000 δολάρια ανά ημέρα, μείον μια προμήθεια 5% που καταβάλλεται σε τρίτους, για μια περίοδο από επτά ως 10 μήνες. Η νέα περίοδος ναύλωσης αναμένεται να αρχίσει στις 19 Ιουνίου 2014. Το «Oceanis» είναι ένα χωρητικότητας 75.211 dwt Panamax μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου που κατασκευάστηκε το 2001.
Η συμφωνία αυτή αναμένεται να φέρει περίπου 1,9 εκατομμύρια δολάρια ακαθάριστα έσοδα για την ελάχιστη προγραμματισμένη περίοδο της χρονοναύλωσης.
Ο στόλος της Diana Shipping αποτελείται σήμερα από 38 πλοία χύδην ξηρού φορτίου (2 Newcastlemax, 10 Capesize, 3 Post-Panamax, 3 Kamsarmax και 20 Panamax). Η εταιρεία αναμένει επίσης την παράδοση 2 νεότευκτων Newcastlemax πλοίων χύδην ξηρού φορτίου και ενός Kamsarmax μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2016.
Μέχρι σήμερα, η συνολική μεταφορική ικανότητα του στόλου της, εκτός των τριών πλοίων που δεν έχουν παραδοθεί ακόμη, είναι περίπου 4.210.000 dwt με μέσο όρο ηλικίας τα 6,79 χρόνια.