/

Ποιος πληρώνει για τους αέριους ρύπους διοξειδίου του άνθρακος;

ECSA-copy-H ECSA, η ευρωπαϊκή ένωση των εφοπλιστών, υποστηρίζει την πρόταση του Ευρωβουλευτή και εισηγητή του EU ETS Peter Liese για μια δεσμευτική ρήτρα στις συμφωνίες μεταξύ πλοιοκτητών και ναυλωτών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι τελευταίοι θα είναι υπεύθυνοι για το κόστος του EU ETS.

H ECSA την ίδια ώρα εκφράζει την υποστήριξή της στην πρόταση του εισηγητή για τη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου για τον κλάδο το οποίο θα συγκεντρώνει το 75% των εσόδων.

Η ECSA έχει εξ αρχής ταχθεί υπέρ των δυο παραπάνω προτάσεων ώστε  να συμπεριληφθούν στο αναθεωρημένο EU ETS και θεωρεί ότι αυτό το draft report αποτελεί ένα καλό σημείο εκκίνησης για τις μελλοντικές εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το θέμα της «μετακύλισης» του τελικού κόστους προς τους ναυλωτές ήταν συχνή απαίτηση από τη μεριά του εφοπλισμού. Επίσης με τη νέα πρόταση του εισηγητή τα κονδύλια που θα συλλέγονται από τη ναυτιλία, για πρώτη φορά, θα προορίζονται σε έρευνες για τον συγκεκριμένο κλάδο των μεταφορών.

Ο κ. Φίλιππος Φιλής, πρόεδρος της ECSA τόνισε ότι η εισαγωγή μιας δεσμευτικής ρήτρας στις συμφωνίες πλοιοκτητών και ναυλωτών θα διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και θα δώσει κίνητρα για τη χρήση περισσότερο αποδοτικών μέτρων και καθαρότερων καυσίμων.

«Το fund είναι ζωτικής σημασίας για τη χρηματοδότηση projects Έρευνας και Ανάπτυξης και για τη μείωσης της διαφοράς τιμής μεταξύ καθαρότερων και συμβατικών καυσίμων. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα παρά το γεγονός ότι η έκθεση χρειάζεται να βελτιωθεί σε μερικά σημεία», τονίζει από την πλευρά του ο κ. Σωτήρης Ράπτης, Acting Secretary-General της ECSA.

Σε εθνικό επίπεδο, Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών χαιρετίζει επίσης την έκθεση του Εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS). «Η υποβληθείσα έκθεση λαμβάνει υπόψη σε σημαντικό βαθμό τις προτάσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας, κυρίως τη συμπερίληψη δεσμευτικής ρήτρας για τον commercial operator και ειδικού για τη ναυτιλία Ταμείου. Αυτές οι αρχές θα βοηθήσουν στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του κλάδου μας καθώς και στην επίτευξη των σχετικών περιβαλλοντικών στόχων», σημειώνεται σε ανάρτηση της ΕΕΕ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.