/

Πιο ποιοτικά τα πλοία-μέλη της Intercargo

intercargoΗ INTERCARGO κυκλοφόρησε τη δέκατη τρίτη έκδοση της Έκθεσης Συγκριτικής Αξιολόγησης (enchmarking Report), παρέχοντας μια μοναδική και σε πραγματικό χρόνο γνώση σχετικά με τα πρότυπα ασφαλείας στον τομέα χύδην ξηρού φορτίου.

Αποκορύφωμα της Έκθεσης ήταν η διαπίστωση ότι τα μέλη της INTERCARGO παρουσίασαν βελτίωση στην απόδοση σε σύγκριση με το σύνολο του κλάδου, τόσο όσον αφορά τις ελλείψεις όσο και τις κρατήσεις, με τα μη μέλη να αναφέρουν περισσότερες κρατήσεις κατά ένα τρίτο ως ποσοστό του στόλου (2,5% έναντι 1,8%)

Η Έκθεση παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα ποσοστά κράτησης και τις ελλείψεις ανά επιθεώρηση σε όλα τα Flag States, νηογνώμονες, ασφαλιστές και Port State Control

Ο Paul Markides, Marine Quality Manager της INTECARGO, σημειώνει: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δούμε, για άλλη μια φορά, τα πλοία-μέλη της INTERCARGO να ξεπερνούν τις επιδόσεις του κλάδου. Ως ;ένωση εκπροσωπούμε ποιοτικούς διαχειρις΄τες πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου και αυτά τα ευρήματα επικυρώνουν το έργο που κάνουμε για να βελτιώσουμε τα πρότυπα στη βιομηχανία μας.

«Η αξία της συγκριτικής αξιολόγησης δεν έγκειται μόνο στον τρόπο που επιτρέπει στους διαχειριστές στόλων να συγκρίνουν τους εαυτούς τους με τους ανταγωνιστές τους, αλλά και στην ευκαιρία που παρέχει σε έναν διαχειριστή να συγκρίνει την απόδοση του δικού του στόλου με το προφίλ του στόλου των Νηογνωμόνων, των Νηολογίων και των P&I Clubs, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναζητήσουν ποιοτικούς συνεργάτες».

Ίσως δεν αποτελεί έκπληξη ότι η Έκθεση σημειώνει ότι τα μέλη του International  P&I Clubs συνεχίζουν να καταγράφουν σημαντικά λιγότερες ελλείψεις από τον μέσο όρο του κλάδου, με Έλλειψη ανά Επιθεώρηση αναλογία (DPI) 1,46 έναντι 2,34. Ωστόσο, με ορισμένους συλλόγους να αναφέρουν σχεδόν διπλάσιο αριθμό ελλείψεων ανά επιθεώρηση από άλλους (1,21 έναντι 2,17) σίγουρα παροτρύνει τους πλοιοκτήτες να ρίξουν μια πιο προσεκτική ματιά.

Αξιοσημείωτη είναι και η εικόνα με το Port State Control, με μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των περιοχών. Για παράδειγμα, τα πλοία που καταπλέουν σε λιμάνια της Αυστραλίας (AMSA) αναφέρουν DPI 3,44 έναντι του μέσου όρου σε όλα τα υπόλοιπα που είναι 1,26. Σε ό,τι αφορά τις κρατήσεις, η AMSA βρίσκεται και πάλι στην κορυφή της λίστας με ποσοστό κράτησης 7,4% έναντι του μέσου όρου του 2,08%.