Costamare: Ολοκλήρωσε την διάθεση κεφαλαίων

costamareΑνακοίνωση της εταιρείας «COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC» Ολοκλήρωση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου με καταβολή μετρητών Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.») και την απόφαση υπ’ αριθ. 25 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. και σε συνέχεια των από 3.6.2021 και 2.7.2021 ανακοινώσεων της Εταιρείας, γνωστοποιείται ότι την 9.9.2021 η Εταιρεία διέθεσε σύμφωνα με τον όρο 2 του Κοινού Ομολογιακού Δανείου το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων.

Ειδικότερα, γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με τις από 3.6.2021, 2.7.2021 και 9.9.2021 αποφάσεις του ΔΣ της Εταιρείας, τα αντληθέντα κεφάλαια ποσού ύψους εκατό εκατομμυρίων ευρώ (€100.000.000), μείον ποσό ύψους τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (€3.100.000), το οποίο αφορά δαπάνες έκδοσης, διατέθηκαν στο σύνολό τους μέχρι την 9.9.2021 ως εξής:

Χρήση αντληθέντων κεφαλαίων        Καθαρό ποσό προς διάθεση   Διατεθέντα κεφάλαια έως 9.9.2021   Αδιάθετα Κεφάλαια

Αγορά των μετοχών των
πλοιοκτητριών εταιρειών
Adele Shipping Co.,
Bastian Shipping Co. και
Cadence Shipping Co.                                      €85,6 εκατ.                                   €85,6 εκατ.                                            €0

Αγορές μετοχών
πλοιοκτητριών εταιρειών
ή πλοίων της Costamare Inc.
ή και τρίτων, κατόπιν αποτίμησης
από́εγνωσμένου κύρους εκτιμητή
εντός 18 μηνών (αγορά μετοχών
της εταιρείας Carran Shipping Co.)            €9,8 εκατ.                                       €9,8 εκατ.                                                     €0

Κάλυψη κεφαλαίων κίνησης
της Εταιρείας και
των θυγατρικών της
μέσω αύξησης μετοχικού
κεφαλαίου εντός 18 μηνών                              €1,5 εκατ.                                  €1,5 εκατ.                                                 €0

Η Εταιρεία ολοκλήρωσε τη διάθεσή των αντληθέντων κεφαλαίων σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η τοποθέτησή τους είναι οριστική.