/

Οι δράσεις του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, έχοντας την ευθύνη της υποστηρίξεως του έργου και των συμφερόντων της ελληνικής ναυτιλίας, προωθεί θέματα και συμμετέχει σε δράσεις και εκδηλώσεις, υποστηρίζοντας το δημόσιο διάλογο για ναυτιλιακά ζητήματα.

Εντός του Δεκεμβρίου 2022, το NEE εκπροσωπήθηκε:

-Σε εκδήλωση ενημέρωσης εκπροσώπων της ναυτιλιακής κοινότητας για την διεθνή πολιτική της Κίνας και τις προοπτικές της οικονομίας της, στις 12 Δεκεμβρίου 2022, στην Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Το ΝΕΕ εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος του κ. Basil Logothetis

-Σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσαν τα Ναυτικά Χρονικά – Naftika Chronika στις 16 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Επενδύοντας στην Ασία: Ευκαιρίες και προκλήσεις για το σύγχρονο ναυτιλιακό επιχειρείν». Τη συζήτηση που διεξήχθη στο Μέγαρο Λυκιαρδόπουλου συντόνισε το μέλος της Δ.Ε. κ. Yannis Triphyllis