Νέο πλοίο μεταφοράς LPG για την Astomos Energy Corp

 

Η Ιαπωνική εταιρεία Astomos Energy Corporation προχώρησε σε παραγγελεία και δεύτερου πλοίου μεταφοράς LPG στα ναυπηγεία Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHI). Το πλοίο θα είναι ίδιο με αυτό που παραγγέλθηκε στα τέλη του περασμένου έτους. Η ολοκλήρωση και η παράδοση του πλοίου έχουν προγραμματιστεί για το πρώτο εξάμηνο του 2016. Η ναυπήγηση του νέου πλοίου, θα πραγματοποιηθεί, στα ναυππηγεία στο Ναγκασάκι της MHI. Εκεί δηλαδή που κατασκευάζεται και το πρωτότυπο.

astomos new ships

Τα πρόσφατα παραγγελθέν πλοίο θα είναι χωρητικώτητας 83.000 cu.m για μεταφορά LPG, θα έχει μήκος 230.0 μ (LOA) x 36,6 μ πλάτος και 11,1 μ βύθισμα.

Το πλοίο θα είναι επίσης εξοπλισμένο με τα πιο προηγμένα συστήματα του που μπορεί να προσφέρει η ναυπηγική βιομηχανία, ​​συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών πρόσδεσης, για να καθίσταται εφικτή η δίέλευση μέσω της διευρυμένης διώρυγα του Παναμά, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2016.