Νέα στροφή σε containerships και δεξαμενόπλοια από τους Έλληνες πλοιοκτήτες

Παρά την κρίση που πλήττει την ναυτιλιακή βιομηχανία, οι ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες, συνεχίζουν το ναυπηγικό τους πρόγραμμα με μεγαλύτερη ένταση σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές τους.
Οι παραγγελίες νεότευκτων πλοίων ελληνικών συμφερόντων φθάνουν τα 377 πλοία (άνω των 1.000 gt) συνολικής χωρητικότητας 37,38 εκ.τόνων.
Από αυτά, τα 157 είναι δεξαμενόπλοια που αντιπροσωπεύουν το 18,06% της παγκόσμιας ναυπηγούμενης χωρητικότητας σε dwt και συμπεριλαμβάνουν 68 δεξαμενόπλοια LNG/LPG που αντιστοιχούν στο 19,18% της παγκόσμιας χωρητικότητας (dwt) και 57 δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου που αντιστοιχούν στο 22% της παγκόσμιας χωρητικότητας (dwt).
Τα 172 είναι φορτηγά πλοία που αντιστοιχούν σε 12,44% της συνολικής ναυπηγούμενης χωρητικότητας στην κάθε κατηγορία αντιστοίχως, 46 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που αντιστοιχούν σε 12,11% της ναυπηγούμενης χωρητικότητας (dwt) και δύο ακόμη πλοία άλλου τύπου.
Οι παραγγελίες της ελληνικής πλοιοκτησίας τ υποδηλώνουν μία τάση διαφοροποίησης προς πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, πλοία μεταφοράς υγροποιημένων αερίων (LNG/LPG), καθώς και δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου.

zougla.gr