/

Ναυτιλία – Πρόταση από το Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο κόντρα στο σύστημα εμπορίας ρύπων της ΕΕ

ναυτιλία

Η πρόταση έρχεται λίγες ημέρες πριν αρχίσουν στις Βρυξέλες οι διεργασίες με στόχο την ένταξη της ευρωπαϊκής ναυτιλίας στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Ρύπων (EU ETS) μια προοπτική που βρίσκει αντίθετη την διεθνή και ευρωπαϊκή ναυτιλία.

Μια πρόταση που αλλάζει τα έως τώρα δεδομένα στις διαβουλεύσεις για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να απεξαρτηθεί η ναυτιλία από τον άνθρακα κατέθεσε η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα. Η πρόταση έρχεται λίγες ημέρες πριν αρχίσουν στις Βρυξέλες οι διεργασίες με στόχο την ένταξη της ευρωπαϊκής ναυτιλίας στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Ρύπων (EU ETS) μια προοπτική που βρίσκει αντίθετη την διεθνή και ευρωπαϊκή ναυτιλία.

Tο Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ICS), το οποίο αντιπροσωπεύει τις εθνικές ενώσεις εφοπλιστών παγκοσμίως και πάνω από το 80% του εμπορικού στόλου, υπέβαλε στον ΟΗΕ την Παρασκευή, μια ολοκληρωμένη πρόταση για μια παγκόσμια εισφορά για τις εκπομπές άνθρακα από τα πλοία. Σύμφωνα με έγγραφα που παραδόθηκαν στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), το ρυθμιστικό όργανο του ΟΗΕ για τη ναυτιλία, η εισφορά θα κατατίθεται από όλα τα εν λειτουργία πλοία, άνω των 5.000 τόνων, για κάθε τόνο CO2 που εκπέμπεται. Τα χρήματα θα διατεθούν σε ένα ταμείο, το «IMO Climate Fund» το οποίο, θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της υποδομής ανεφοδιασμού που απαιτείται σε λιμάνια σε όλο τον κόσμο για την προμήθεια καυσίμων όπως υδρογόνο και αμμωνία , διασφαλίζοντας τη συνέπεια στην πράσινη μετάβαση του κλάδου τόσο για τις ανεπτυγμένες όσο και για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες καθώς επίσης και να μειώσει την διαφορά μεταξύ συμβατικών και εναλλακτικών καυσίμων.

Η ναυτιλία είναι υπεύθυνη για περίπου το 2% των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα και ο ΙΜΟ έχει αναγνωρίσει την ανάγκη για επείγουσες ενέργειες για την απεξάρτηση του ναυτιλιακού κλάδου από τον άνθρακα. Η βιομηχανία καλείται να διαχειρισθεί τα πρώτα πλοία μηδενικού άνθρακα μέχρι το 2030. Ωστόσο, με τους σημερινούς ρυθμούς παραγωγής, τα καύσιμα μηδενικού άνθρακα δεν θα είναι εμπορικά διαθέσιμα στην κλίμακα που απαιτείται για τον παγκόσμιο στόλο. Η εισφορά άνθρακα προορίζεται να επιταχύνει τη δημιουργία μιας αγοράς που καθιστά βιώσιμη τη ναυτιλία μηδενικών εκπομπών, τονίζει το ICS.

Παράλληλα όπως εκτιμά η υποχρεωτική παγκόσμια εισφορά με βάση τις εκπομπές CO2 είναι προτιμότερη από οποιαδήποτε μονομερές, περιφερειακό μέτρο που βασίζεται στην αγορά (Market-Based Measures-MBM) όπως είναι αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που επιθυμεί να επεκτείνει το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ στη διεθνή ναυτιλία. Πρόκειται υποστηρίζει το ICS για μια αποσπασματική προσέγγιση των MBM, (το EU ETS θα ισχύει μόνο για περίπου το 7,5% των παγκόσμιων εκπομπών ναυτιλίας) και τελικά δεν θα μειώσει τις παγκόσμιες εκπομπές από τη διεθνή ναυτιλία στο βαθμό που απαιτείται από τη Συμφωνία των Παρισίων, ενώ περιπλέκει σημαντικά τη διεξαγωγή θαλάσσιου εμπορίου.

πηγή : www.ot.gr

Του Λάμπρου Καραγιώργου