Μέσω διαδικτύου η έκδοση των πιστοποιητικών ευθύνης στα πλοία με σημαία Λιβερίας

Μια ενισχυμένη και βασισμένη στο web δυνατότητα έχει ξεκινήσει η σημαία Λιβερίας για να βοηθήσει τους πλοιοκτήτες και τους διαχειριστές των πλοίων να υποβάλουν αίτηση μέσω διαδικτύου για τα πιστοποιητικά ευθύνης. (CLC Πιστοποιητικό ασφάλισης η άλλης οικονομικής εξασφάλισης σε σχέση με την αστική ευθύνη για ζημιά ρύπανσης από πετρέλαιο) και (BCLC Πιστοποιητικό ασφάλισης η άλλης οικονομικής εξασφάλισης σε σχέση με την αστική ευθύνη για ζημιά ρύπανσης από πετρελαίου κίνησης)

Η διευκόλυνση αυτή ήρθε αμέσως μετά την επιτυχημένη εφαρμογή που προωθήθηκε μέσα στο χρόνο για την συμμόρφωση των πλοιοκτητών με τις απαιτήσεις της διεθνούς συνθήκης του Ναϊρόμπι για την ανέλκυση ναυαγίων (WRC)

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στους πλοιοκτήτες που ο στόλος τους είναι με σημαία Λιβερίας καθώς και σε πλοία διαφορετικού νηολογίου αρκεί να ληφθούν τα πιστοποιητικά WRC,CLC,BCLC. Τα πιστοποιητικά πρέπει να υπάρχουν στο πλοίο ώστε να αποδεικνύεται από τους πλοιοκτήτες ότι το κάθε πλοίο τηρεί συμβόλαιο ασφάλισης ή άλλης οικονομικής εξασφάλισης σύμφωνα με τις σχετικές συμβάσεις.

Ο ανώτερος αντιπρόεδρος νηογνώμονα της Λιβερίας David Pascoe δήλωσε:

Το online σύστημα εφαρμογής της Λιβερίας για την πιστοποίηση της διεθνούς συνθήκης του Ναϊρόμπι ήταν μία τεράστια επιτυχία, έτσι αποφασίσαμε να επεκτείνουμε την ιστοσελίδα και να συμπεριλάβει τις εφαρμογές BCLC, CLC.

{jcomments on}