Μεγαλώνει ο στόλος της Capital Ship Management

Ένα ακόμη πλοίο για την Capital του Βαγγέλη Μαρινάκη

Ένα ακόμη πλοίο πρόσθεσε στο στόλο της η Capital Ship Management Corp. του Βαγγέλη Μαρινάκη, αφού παρέλαβε το πλοίο m/v Attikos.
ένα πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου, τύπου Capesize, χωρητικότητας 178.928,8 τόνων dwt, κτισμένο το 2012 στα ναυπηγεία Sundong Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd στη Ν. Κορέα. Είναι το τελευταίο από τρία αδελφά πλοία που παρέλαβε η εταιρία στις αρχές του 2017.