Κερδοφορία και το 2016 αναμένει η Danaos Corp

Σημαντική αύξηση κερδών κατέγραψε το 2015 η Danaos Corporation, η ναυτιλιακή εταιρεία του δρος Ιωάννη Κούστα, ενώ εκτιμά ότι η κερδοφορία θα συνεχιστεί και το 2016. Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της Danaos ανήλθαν στα 47,2 εκατ. δολ. ή 0,43 δολ. ανά μετοχή για το τέταρτο τρίμηνο του 2015, έναντι 23,5 εκατ. δολ. (0,21 δολ. ανά μετοχή) για το αντίστοιχο διάστημα του 2014. Στο σύνολο της χρήσης 2015 τα προσαρμοσμένα κέρδη αυξήθηκαν κατά 165,8% στα 159,5 εκατ. δολ. έναντι κερδών 60 εκατ. δολ. στη χρήση 2014.

Τα έσοδα για το τελευταίο τρίμηνο του 2015 ανήλθαν σε 143,3 εκατ. δολ. έναντι 140,7 εκατ. δολ. το αντίστοιχο διάστημα του 2014. Στο σύνολο του 2015 η Danaos παρουσίασε έσοδα ύψους 567,9 εκατ. δολ., αυξημένα κατά 2,9% σε σχέση με τη χρήση του 2014 που ήταν 552,1 εκατ. δολ.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν ελαφρώς στα 105,7 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2015 σε σύγκριση με τα 104,5 εκατ. δολ. έναν χρόνο πριν, ενώ σε επίπεδο έτους έφθασαν τα 418,3 εκατ. δολ., σημειώνοντας αύξηση 3,5% σε σύγκριση με τη χρήση 2014.

O δρ Ιωάννης Κούστας  της Danaos τονίζει ότι η κατάσταση παραμένει δύσκολη για τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς των containerships.

Οπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας δρ Ιωάννης Κούστας, η σημαντική άνοδος στα κέρδη από έτος σε έτος οφείλεται κυρίως στη βελτίωση κατά 78,8 εκατ. δολ. των χρηματοοικονομικών εξόδων. 

Πολλά συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων που ξεκίνησαν το 2007 και 2008 έχουν λήξει τους τελευταίους 18 μήνες. Η απουσία αυτών των swaps, σε συνδυασμό με το σημερινό περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, βελτιώνει το κόστος χρηματοδότησης και κατά συνέπεια αναμένεται βελτίωση των κερδών συνολικά το 2016.

Παράλληλα, η εταιρεία, συνέχισε ο κ. Κούστας, προχωρεί στην ταχεία απομόχλευση του ισολογισμού, μειώνοντας κατά 85.4 εκατ. δολ. το χρέος το τέταρτο τρίμηνο του 2015 και κατά 243,2 εκατ. δολ. στο σύνολο του 2015, απελευθερώνοντας κεφάλαια για τους μετόχους.

Την ίδια περίοδο, πάντως, απομειώθηκε κατά 41,4 εκατ. δολ. η αξία 12 πλοίων της Danaos.

Ο κ. Κούστας αναφέρει για τα containerships ότι, για πρώτη φορά από το 2009, η πιο σημαντική διαδρομή, που είναι η γραμμή Ασία-Ευρώπη, συρρικνώθηκε κατά σχεδόν 3% το 2015. Η μέτρια βελτίωση που παρατηρήθηκε σε άλλες εμπορικές γραμμές είχε ως αποτέλεσμα τη συνολική αύξηση του εμπορίου εμπορευματοκιβωτίων κατά 2,5% το 2015.

Η αύξηση της προσφοράς χωρητικότητας ήταν όμως πάνω από 7,5% και σαφώς υπερέβη τη ζήτηση, με αποτέλεσμα μείωση 30% κατά μέσο όρο των ναύλων ανά TEU σε ολόκληρο τον κλάδο. Το ποσοστό του αδρανοποιημένου στόλου ξεπέρασε το 7% και αντανακλά τις προσπάθειες της βιομηχανίας για τη διαχείριση της πλεονάζουσας μεταφορικής ικανότητας. 

Επίσης οι παραγγελίες νεότευκτων πλοίων έχουν σταματήσει και η χωρητικότητα σε Teu που είναι προγραμματισμένη από τα ναυπηγεία να παραδοθεί το 2016 αναμένεται να είναι χαμηλότερη από ό,τι το 2015, ενώ παράλληλα ο ρυθμός διάλυσης γηραιότερου στόλου αναμένεται να αυξηθεί κατά το τρέχον έτος. 

Ως εκ τούτου, εκτιμά ο κ. Κούστας, αναμένεται ότι η αύξηση του στόλου θα είναι στην περιοχή του 5% για το 2016, η οποία θα βοηθήσει να διορθώσει την τρέχουσα ανισορροπία στη σχέση προσφοράς και ζήτησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα συνολικά συμβολαιοποιημένα έσοδα της Danaos ανέρχονται σε 3,2 δισ. δολ. και οι ναυλώσεις των πλοίων επεκτείνονται μέχρι το 2028. Η συνολική διάρκεια των ναυλώσεων είναι 7,2 έτη, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει καλύψει την απασχόληση του 95,2% του στόλου της για τους επόμενους 12 μήνες από την άποψη των λειτουργικών εσόδων και το 87,8% σε σχέση με συμβεβλημένες ημέρες λειτουργίας.

Τέλος, να σημειωθεί ότι η Danaos που διαχειρίζεται έναν στόλο από 59 containerships συνολικής μεταφορικής ικανότητας 353.586 Teus, έχει δημιουργήσει σε συνεργασία με τον βασικό μέτοχο της εταιρείας, τον κ. Κούστα, την κοινοπραξία Gemini Shipholdings Corporation που στοχεύει στην απόκτηση πλοίων σε χαμηλές τιμές. Ηδη έχει αποκτήσει τέσσερα πλοία.

naftemporiki.gr