/

Κέρδη ρεκόρ για την CPLP του Βαγγέλη Μαρινάκη

marinakisvangelisΚέρδη αυξημένα κατά 53% και έσοδα κατά 21% ανακοίνωσε για το τρίτο τρίμηνο του 2021 η Capital Product Partners L.P. (CPLP) λίγες ημέρες μετά την πολύ επιτυχημένη έκδοση του ομολόγου των 150 εκατ. ευρώ που πρόσφατα ολοκληρώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Τα καθαρά κέρδη της  CPLP,  του Ομίλου Μαρινάκη,  για το τρίτο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν στα 11,9 εκατ. δολ έναντι των 7,8 εκατ. δολ το τρίτο τρίμηνο του 2020, ενώ τα έσοδα το εξεταζόμενο διάστημα αυξήθηκαν στα 43,1 εκατ. δολ έναντι των 35,5 εκατ. δολ το τρίτο τρίμηνο του 2020.

Η άνοδος των εσόδων επηρεάσθηκε από την προσθήκη νέων πλοίων στο στόλο της εταιρείας και πιο συγκεκριμένα δυο πλοίων μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNGC)  στις αρχές Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους και τριών πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 5.100 TEU το κάθε ένα τον Φεβρουάριο του 2021 και την πώληση του M/V «CMA CGM Magdalena» τον Μάιο του 2021.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου η CPLP παράλαβε τα LNGC «Aristos I» που ναυπηγήθηκε το 2020 και το «Aristarchos» που ναυπηγήθηκε το 2021, στο πλαίσιο της συμφωνίας αγοράς τριών LNGCs από την CGC Operating Corp. Το τρίτο πλοίο το «Aristidis I» αναμένεται να παραδοθεί αργότερα εντός του τέταρτου τριμήνου.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2021 η CPLP CPLP Shipping Holdings PLC θυγατρική της CPLP εξέδωσε ένα ομόλογο ύψους 150 εκατ. δολ 5ετους διάρκειας με «κουπόνι» 2,65%.

Παράλληλα η CPLP άσκησε την option αγοράς τριών επιπλέον LNGCs τύπου XDF. Τα τρία πλοία που αναμένεται να αποκτηθούν έναντι 623 εκατ. δολ συνοδεύονται με συμφωνίες ναύλωσης που αποφέρουν συμβολαιοποιημένα έσοδα ύψους 429 εκατ. δολ με ένα μέσο ημερήσιο ναύλο 71.650 δολ.. Τα πλοία ναυπηγήθηκαν το 2021 και είναι ναυλωμένα στις  BP Gas Marketing LimitedCheniere Marketing International LLP και Engie Energy Marketing Singapore Pte Ltd αντιστοίχως με την υπόλοιπη διάρκεια χρονοναύλωσης να φτάνει τα 6,2  χρόνια.

Η αγορά των πλοίων θα χρηματοδοτηθεί από τα καθαρά έσοδα του ομολόγου, από την ανάληψη χρέους με την μορφή  sale and lease back ύψους 439,4 εκατ. δολ και 15,7 εκατ. δολ ρευστά  διαθέσιμα.

Ο κ. Γεράσιμος Καλογηράτος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας δήλωσε:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καταγράφουμε τη συνεχιζόμενη ισχυρή οικονομική απόδοση της CPLP και κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Η βελτιωμένη απόδοση αντικατοπτρίζει εν μέρει την ευνοϊκή δυναμική της αγοράς των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, αλλά και την αύξηση του μεγέθους του στόλου της CPLP με την προσθήκη τριών πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων νωρίτερα μέσα στο έτος και δύο LNGC προς το τέλος του τριμήνου.

Η πρόσφατη έκδοση 150,0 εκατομμυρίων ευρώ σε μη εξασφαλισμένα ομόλογα σε μια τιμή που θεωρούμε πολύ ελκυστική, μας επέτρεψε να ασκήσουμε την επιλογή για την απόκτηση επιπλέον τριών πρόσθετων XDF LNGC τελευταίας γενιάς, όλα κατασκευασμένα το 2021. Η εξαγορά αναμένεται να χρηματοδοτηθεί με τα έσοδα από τα Ομόλογα, την ανανέωση του υφιστάμενου χρέους και τα μετρητά. Με την προσθήκη αυτών των τριών LNGC στον στόλο μας και του LNGC «Αριστείδης I» και τη διάθεση του M/V «Adonis», αναμένουμε μέχρι το τέλος του έτους να ελέγξουμε έναν στόλο 21 πλοίων, συμπεριλαμβανομένων 14 πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων  panamax και post panamax. ένα πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου  Capesize και έξι τελευταίας γενιάς XDF LNGC. Τα συνολικά συμβατικά έσοδα του στόλου στο τέλος του τρίτου τριμήνου θα αυξηθούν από 624,8 εκατομμύρια δολάρια σε 1,95 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, και η εναπομένουσα διάρκεια ναύλωσης αναμένεται να αυξηθεί από 5,3 χρόνια σε 8,4 χρόνια. Η απόκτηση και των έξι LNGC αναμένεται να επιδράσει ιδιαίτερα αυξητικά στα κέρδη και στα διανεμόμενα κέρδη ανά μετοχή, θα μειώσει τη μέση ηλικία του στόλου μας από τα 10,8 στα 7,8 έτη, ενώ θα μειώσει και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της CPLP. Ταυτόχρονα, θα διαφοροποιήσουμε περαιτέρω τις πηγές εσόδων και την πελατειακή μας βάση, ενώ καθιερώνουμε την παρουσία μας στην αγορά LNG με σημαντικό στόλο και επενδύσεις. Πιστεύουμε ότι η αγορά LNG είναι ένας κλάδος υψηλής ανάπτυξης που υποστηρίζεται από θετικά μακροπρόθεσμα θεμελιώδη μεγέθη, καθώς τόσο το φυσικό αέριο όσο και το LNG αναμένεται να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση προς τις εκπομπές μηδενικού άνθρακα και ως εκ τούτου, είμαστε ενθουσιασμένοι που αναπτύσσουμε αυτό τον κλάδο στην κατάλληλη στιγμή».

Το Οκτώβριο του 2021 η CPLP ανακοίνωσε την διανομή μερίσματος 0,10 δολ ανά μετοχή, πληρωτέο στις 12 Νοεμβρίου.

Η Capital Product Partners L.P. (CPLP), εισηγμένη στην αγορά του Νasdaq, ελέγχει ένα στόλο από  18 πλοία συμπεριλαμβανομένων 12 NeoPanamax πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων,  τρία Panamax μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ένα Capesize πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου και δυο LNG carriers και έχει συμφωνήσει για την αγορά ενός ακόμη LNG carrier.