/

Γιατί αντιδρά η ΠΝΟ στην αναμόρφωση του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία κατά την χθεσινή  Συνεδρίασή της εξέτασε, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, «τις όσες αποσπασματικές και με αποκλειστική επιλογή των παραγόντων του Υπουργείου Ναυτιλίας, αναδιαμορφωμένες διατάξεις του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (ΚΙΝΔ) που μας χορηγήθηκαν», και μάλιστα «με την επισημείωση να αποστείλουμε άμεσα τις απόψεις μας, ώστε η αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή να παραδώσει ολοκληρωμένο το έργο της αναμόρφωσής του».

Η ΠΝΟ σε ανακοίνωση που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης κ. Μανώλης Τσικαλάκης επισημαίνει τα ακόλουθα:

«Πρωτίστως εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την αναμόρφωση (τροποποίηση) του θεμελιώδους και βασικού για εμάς τους Ναυτικούς ΚΙΝΔ με τον ολοκληρωτικό και ανεξήγητο αποκλεισμό της Ομοσπονδίας μας, δίχως δηλαδή την συμμετοχή της μοναδικής δευτεροβάθμιας οργάνωσης εκπροσώπησης των Ελλήνων Ναυτικών, παράλειψη και μεθόδευση την οποία ευθέως και εξαρχής καταγγείλαμε με τις Α.Π. 1535/08-03-2021 και Α.Π. 1780/18-03-2021 ειδικές επιστολές μας προς όλους τους εμπλεκόμενους αρμοδίους μεταξύ των οποίων και στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Και όπως τώρα αποδεικνύεται από τις όσες «αναμορφωμένες» διατάξεις μας χορηγήθηκαν, ο αποκλεισμός αυτός δεν έγινε τυχαία, αφού με την παρουσία μας στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή οι διατάξεις αυτές θα είχαν διαφορετικό περιεχόμενο. Πώς αλλιώς εξηγείται το γεγονός ότι απαλείφθηκαν όλες οι ειδικές διατάξεις του ΚΙΝΔ περί Πλοιάρχου και πληρώματος (άρθρα 37-52 και 53-83) και αντικαταστάθηκαν στην ουσία με τα όσα περιληπτικά και γενικά ορίζονται στην MLC τα οποία όμως είναι κατώτερα από τα ισχύοντα στον ήδη υφιστάμενο ΚΙΝΔ και παραλείπονται με τον τρόπο αυτό και καταργούνται, και μάλιστα ενάντια στις διατάξεις της ίδιας της MLC (προοίμιο αυτής) και ενάντια στις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (άρθρο 19 παρ. 8) ευνοϊκότερες και ειδικές διατάξεις του εσωτερικού δικαίου, προς όφελος της εργοδοτικής πλευράς και μόνο.

Όπως είναι ευνόητο, η όψιμη και την «δωδεκάτη» πρόσκληση της Ομοσπονδίας μας να εκφράσει αποσπασματικά «απόψεις» δεν μπορεί να γίνει σε καμία περίπτωση αποδεκτή αφού η πρόσκληση αυτή, όπως ξεκάθαρα φαίνεται γίνεται στην ουσία για το «θεαθήναι» και μόνο.

Κατόπιν των παραπάνω, ζητούμε άμεση συνάντηση προκειμένου σας εκθέσουμε αναλυτικά τις απόψεις και αντιρρήσεις μας και ταυτόχρονα αιτούμαστε την απόσυρση του αναμορφωθέντος ΚΙΝΔ και τη μη κατάθεσή του στις αρμόδιες Επιτροπές στη Βουλή, ώστε με την ενεργή συμμετοχή της Ομοσπονδίας μας να επανεξετασθεί το όλο θέμα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα προβούμε, το αμέσως επόμενο διάστημα, σε δυναμικές συνδικαλιστικές παρεμβάσεις».