Εβδομαδιαία ανασκόπηση αγοραπωλησιών πλοίων

Εβδομαδιαία ανασκόπηση αγοραπωλησιών πλοίων για την εβδομάδα από 28 έως 31 Μαίου από τον ναυτιλιακό οίκο G. Moundreas. Για να δείτε την αναφορά, πατήστε εδώ.