Εβδομαδιαία ανασκόπηση αγοραπωλησίας πλοίων

ναυτιλιακό σεμινάριο

Διαβάστε την ανάλυση της παγκόσμιας ναυτιλιακής αγοράς αλλά και το εβδομαδιαίο δελτίο σχετικά με τις αγοραπωλησίες πλοίων σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως αποτυπώνεται στην αναφορά του οίκου G. Moundreas.

SnP REPORT 21 09 2016

 

photo: BR_Reef