/

Ευρωπαίοι εφοπλιστές: Οι ναυλωτές να αναλάβουν την πληρωμή των εκπoμπών CO2

ECSA-copyΟι ευρωπαίοι εφοπλιστές μέσω της ένωσης τους (ECSA) εξέδωσαν ένα έγγραφο πολιτικής σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμπεριλάβει τη ναυτιλία στο σύστημα εμπορίας ρύπων (ETS) και, όπως ήταν αναμενόμενο, οι πλοικτήτες προτείνουν οι ναυλωτές να αναλάβουν να πληρώνουν το κόστος για τις εκπομπές άνθρακα του πλοίου που ναυλώνουν.
Το έγγραφο πολιτικής προτείνει ότι εφόσον οι ναυλωτές είναι αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις που υπαγορεύουν τον όγκο των εκπομπών CO2, θα έπρεπε να πληρώνουν για το ETS.
«Αυτή η οντότητα θα είναι η οντότητα που είναι τελικά υπεύθυνη για την αγορά του καυσίμου και την επιλογή της διαδρομής και της ταχύτητας του πλοίου», αναφέρει το έγγραφο θέσης της ECSA.
«Η εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» στη ναυτιλία είναι κρίσιμη για τη λήψη περαιτέρω μέτρων απόδοσης και για την υιοθέτηση καθαρών καυσίμων στον κλάδο. Η ECSA υποστηρίζει ότι ο εμπορικός φορέας πρέπει να αναλάβει το κόστος του EU ETS. Ο νόμος θα πρέπει να απαιτεί από την οντότητα που είναι υπεύθυνη για τις αποφάσεις που επηρεάζουν τις εκπομπές CO2 ενός πλοίου να αναλάβει το κόστος που προκύπτει από την εφαρμογή του EU ETS στο πλαίσιο μιας συμβατικής συμφωνίας», δήλωσε ο Σωτήρης Ράπτης, αναπληρωτής γενικός γραμματέας της ECSA.
Οι ευρωπαίοι πλοιοκτήτες ζήτησαν επίσης τη δημιουργία ειδικού ταμείου στο πλαίσιο του EU ETS που θα χρησιμοποιείται για τη σταθεροποίηση των τιμών του άνθρακα. Επιπλέον, τυχόν έσοδα που παράγονται στο πλαίσιο του EU ETS θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την οικονομική υποστήριξη έργων Ε&Α και θα πρέπει να συμβάλλουν στη μείωση της διαφοράς τιμών μεταξύ καθαρότερων και συμβατικών καυσίμων.