Ενίσχυση για την Ελληνική ποντοπόρο ναυτιλία

Ένα από τα  βασικά σημεία της Διακήρυξης των Αθηνών,  που υιοθετήθηκε από τους υπουργούς που είναι  αρμόδιοι για θέματα ναυτιλίας, στο πλαίσιο των εργασιών της Άτυπης Υπουργικής Συνόδου των Κρατών Μελών της Ε.Ε. και Κρατών ΕΟΧ,  και  λειτουργεί υπέρ των ελληνικών συμφερόντων,  αφορά  την ποντοπόρο ναυτιλία που είναι πρώτη δύναμη  παγκοσμίως και είναι η θέσπιση ενιαίων κανόνων για όλα τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. – ΕΟΧ  στο πλαίσιο των Διεθνών Οργανισμών του ΙΜO, ώστε να εξασφαλίζονται, σε παγκόσμιο επίπεδο, ίσοι όροι ανταγωνισμού για ασφαλείς και φιλικές προς το περιβάλλον θαλάσσιες μεταφορές. Με την υιοθέτηση της πολιτικής αυτής θα διασφαλιστεί  η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της ναυτιλιακής βιομηχανίας της Ε.Ε. στην οποία η Ελλάδα με τα υπό ελληνική σημαία και  τα ελληνικών συμφερόντων πλοία είναι η  κυρίαρχη δύναμη. Ουσιαστικά δημιουργείται μία ασπίδα προστασίας για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυτιλίας, καθώς τίθεται ένα πλαίσιο ομοιόμορφων κανόνων στην Ευρώπη, απέναντι στα κέντρα της Άπω Ανατολής που είναι οι μεγάλοι ανταγωνιστές της Γαλανόλευκης θαλάσσιας βιομηχανίας. Παράλληλα, αποτρέπεται  η δημιουργία ενός χάσματος ανταγωνιστικότητας μεταξύ ευρωπαϊκής ναυτιλίας και δυνάμεων εκτός Ευρώπης.
Στη Διακήρυξη καταγράφεται η ανάγκη να διατηρηθεί και να ενισχυθεί περαιτέρω το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές, προκειμένου να επιτευχθεί και να διατηρηθεί σε  παγκόσμιο επίπεδο ο ανταγωνισμός επί ίσους όρους  για τη ναυτιλία της ΕΕ με τον ανταγωνισμό με τρίτες χώρες.
Τονίζεται επίσης, στη Διακήρυξη ότι τέτοιο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων είναι απαραίτητο για την προώθηση του Ευρωπαϊκού εμπορίου, την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας και της απασχόλησης στο ευρωπαϊκό ναυτιλιακό κλάδο, ιδίως για την πρόληψη αλλαγής σημαίας και τη μετεγκατάσταση της ναυτιλίας της ΕΕ σε τρίτες χώρες.
www.newmoney.gr