Δυο νέα Bulk Carriers απέκτησε η Seanergy Maritime

Δυο Capesize μεταχειρισμένα πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου παρέλαβε η Seanergy Maritime Holdings Corp. στα οποία έδωσε τα ονόματα mv Gloriuship και mv Squireship.
 
Το 171.314 dwt mv Gloriuship χτίστηκε το 2004 από την Hyundai Heavy Industries, και το 170.018 dwt Squireship χτίστηκε το 2010 από Sungdong Shipbuilding & Marine Engineering.

Tα mv Gloriuship και mv Squireship είναι το πέμπτο και το έκτο από τα επτά συνολικά πλοία ξηρού χύδην φορτίου (πέντε Capesize και δύο Supramax) που απέκτησε η Seanergy προς περίπου $ 183 εκατομμύρια, ενώ το τελευταίο Capesize αναμένεται να αποκτηθεί μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2015.
 
Το κόστος κτήσης των Gloriuship και Squireship χρηματοδοτήθηκε από δάνειο που προήλθε μέσω εξασφαλισμένων συμφωνιών με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.{jcomments on}