/

Δωρεά του Διαμαντή Διαμαντίδη στο Λιμενικό Σώμα

diamantis-diamantidisΣε δωρεά ύψους 480.000 ευρώ στο Λιμενικό Σώμα προχώρησε ο έλληνας εφοπλιστής Διαμαντής Διαμαντίδης. Ειδικότερα σύμφωνα με σχετική κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη και του Υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου, εγκρίνεται η σύμβαση δωρεάς μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως δωρεοδόχου και του κ. Διαμαντή ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ, ως δωρητή.

Αναλυτικότερα, εγκρίνεται η από 10-06-2022 Σύμβαση Δωρεάς μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως δωρεοδόχου και του κ. Διαμαντή ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ως δωρητή. Η εν λόγω σύμβαση αφορά σε κάλυψη του κόστους δαπάνης προμήθειας ανταλλακτικών και εκτέλεσης εργασιών δεξαμενισμού, συντήρησης και επισκευής συνολικής καθαρής αξίας τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων (480.000,00) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, των κάτωθι επιχειρησιακών μέσων του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με επιμερισμό του ανωτέρω ποσού ως ακολούθως : Α. εναέριο μέσο AC-23, ποσό εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000,00 €) ευρώ, B. ΠΑΘ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ -090 «ΓΑΥΔΟΣ», ποσό διακοσίων είκοσι χιλιάδων (220.000,00 €) ευρώ, και Γ. ΠΑΘ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ-050 «ΑΡΚΙΟΙ», ποσό εκατόν είκοςι χιλιάδων (120.000,00 €) ευρώ.