/

Διεθνής δημοσκόπηση- Τι πιστεύουν οι Ναυτεργάτες

Μια παγκόσμια έρευνα – δημοσκόπηση έγινε το Σεπτέμβρη του 2022 στην οποία πήραν μέρος 16.464 άτομα από 16 χώρες.
Η έρευνα, που δημοσιοποίησε η ΠΕΝΕΝ, διεξάχθηκε από την YouGov για λογαριασμό της Διεθνούς Οργάνωσης Μεταφορών (ITF) και με αυτή τέθηκαν διάφορα ερωτήματα που συνδέονται με την αναγνώριση των ρόλων των Ναυτεργατών και των δικαιωμάτων τους.
Στο πλαίσιο αυτό και επί του ερωτήματος εάν οι κυβερνήσεις διαχειρίστηκαν σωστά τα γενικά προβλήματα στις θαλάσσιες μεταφορές την περίοδο της πανδημίας, της κρίσης στην εφοδιαστική αλυσίδα και τον ρωσο- ουκρανικό πόλεμο, το 48% απάντησε ότι τα πήγαν άσχημα ενώ το 43% ότι τα πήγαν καλά.
Σε επόμενο ερώτημα που αφορά τον ρόλο εργαζομένων στις διεθνείς μεταφορές και εάν η παγκόσμια οικονομία στηρίζεται σε αυτούς για την διακίνηση αγαθών και ανθρώπων το ποσοστό έφθασε 83%.
Όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε αυτές τις συνθήκες ζητούν κατά 85% από τις εθνικές κυβερνήσεις να βελτιώσουν τη νομοθεσία για την προστασία των Ναυτεργατών.
Ταυτόχρονα 87% θέλουν από τις κυβερνήσεις να προστατεύσουν με νομοθετικές παρεμβάσεις τους Ναυτεργάτες από την παρενόχληση και τη βία!
Αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος το 80% επιθυμούν γενναίες αυξήσεις σε επενδύσεις για γενναίες αυξήσεις, βιώσιμες υποδομές μεταφορών και το 73% ζητάει την εφαρμογή εθνικών σχεδίων για την μείωση των ρυπογόνων εκπομπών στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών.

Το 81% των ερωτηθέντων θέλουν οι Ναυτιλιακές εταιρίες και επιχειρήσεις να είναι υπεύθυνες και να λογοδοτούν για την παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων και των περιβαλλοντικών κανόνων!
Στην έρευνα, το 81% θέλει η κυβέρνησή του να επενδύσει στη δημιουργία θέσεων εργασίας στον τομέα των μεταφορών. Το 66% πιστεύει ότι ο κλάδος των μεταφορών θα ήταν σε καλύτερη κατάσταση εάν υπήρχε μεγαλύτερη συμμετοχή των εργαζομένων στις μεταφορές στη λήψη αποφάσεων.
Όσον αφορά την ισότητα, τα δύο τρίτα πιστεύουν ότι το οικονομικό σύστημα στη χώρα τους ευνοεί τους πλούσιους και το 77% πιστεύει ότι οι μεταφορές είναι σημαντικές και πρέπει να υπάρχει λιγότερη ανισότητα.
«Με τις απεργίες που διαφαίνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Αυστραλία και αλλού, είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε το κοινό να βρίσκεται μαζί με τους εργαζόμενους στις μεταφορές», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ITF. Το 67% υποστηρίζει νόμους που προστατεύουν το δικαίωμα των εργαζομένων στις μεταφορές στην απεργία. Το 83% θέλει η κυβέρνησή τους να προστατεύει τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στις μεταφορές και το 85% πιστεύει ότι είναι σημαντικό οι εργαζόμενοι στις μεταφορές να έχουν προστασία ανεξάρτητα από το πού εργάζονται.