Χρονοναύλωση για δύο πλοία της Diana Shipping

Diana Shipping, Diana Containerships

Σύμβαση χρονοναύλωσης για δύο πλοία της υπέγραψε η Diana Shipping. Η πρώτη σύμβαση με την Cargill International S.A με έδρα τη Γενεύη, αφορά το 179,426 dwt Capesize  M/V Santa Barbara έναντι 12.000 δολαρίων την ημέρα μείον την προμήθεια 4,75% που καταβάλλεται σε τρίτους. Η σύμβαση αναμένεται να ξεκινήσει στις 24 Ιανουαρίου 2017 και θα έχει διάρκεια 12 έως 15 μήνες.

Η δεύτερη ναύλωση υπεγράφη με την Uniper Global Commodities SE με έδρα το Ντίσελντορφ και αφορά το 171.810 dwt Capesize  M/V Salt Lake City, έναντι 9.000 δολαρίων την ημέρα μείον την προμήθεια 5% προς τρίτους. Η σύμβαση αναμένεται να ξεκινήσει στις 20 Ιανουαρίου 2017 και θα έχει διάρκεια 12 έως 16 μήνες.

Οι ναυλώσεις των δύο πλοίων αναμένεται να παράξουν περίπου 7.380.000 δολάρια σε ακαθάριστα έσοδα για την ελάχιστη προγραμματισμένη χρονική περίοδο των 12 μηνών που θα διαρκέσουν οι ναυλώσεις. Ο στόλος της Diana Shipping αποτελείται από 48 πλοία μεταφορας ξηρού φορτίου (dry bulk) με μεταφορική ικανότητα 5.700.000 dwt και μέσο όρο ηλικίας τα 7,64 χρόνια.