/

Capital Product Partners: Νέο ομόλογο 100 εκατ. ευρώ- εγγραφε΄ς από Τετάρτη 20 Ιουλίου μέχρι Παρασκευή 22 Ιουλίου

Capital-GasΑρχίζει την Τετάρτη 20 Ιουλίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 22 Ιουλίου η δημόσια προσφορά για τη δεύτερη έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 100 εκατ. ευρώ της CPLP Shipping Holdings, μέλους του Ομίλου Capital Product Partners LP (συμφερόντων της οικογένειας Ευάγγελου Μαρινάκη) που λειτουργεί και ως εγγυήτρια εταιρεία της έκδοσης. Οι έως 100.000 ανώνυμες, άυλες και κοινές ομολογίες που θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην ελληνική κεφαλαιαγορά ομολόγων, με ονομαστική αξία €1.000 έκαστη, θα έχουν συνολική διάρκεια επτά ετών, με δυνατότητα μερικής ή πρόωρης εξόφλησης από το 3ο έτος και ελάχιστο ποσό εγγραφής τα €1.000, δίνοντας στο ευρύ επενδυτικό κοινό, θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, τη δυνατότητα συμμετοχής στο αναπτυξιακό επενδυτικό πρόγραμμα της CPLP, εξασφαλίζοντας σταθερές αποδόσεις.

Η CPLP, μια δυναμικά αναπτυσσόμενη ναυτιλιακή εταιρεία με διεθνές αποτύπωμα και μέλος του ευρύτερου Ομίλου Capital Maritime, παγκόσμιας ναυτιλιακής δύναμης με ιστορία 90 ετών, συνεχίζει να επενδύει στην πράσινη ναυτιλία ενισχύοντας τον στόλο της με σύγχρονα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) καθώς και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (container ships). Η νέα ομολογιακή έκδοση θα παρέχει στον Ομιλο τη δυνατότητα να συνεχίσει να επενδύει στη στρατηγική μετάβασή του στην πράσινη ναυτιλία, ενισχύοντας τον στόλο του και αυξάνοντας δυναμικά το αποτύπωμά του στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά.
«Η CPLP βρίσκεται σε μια δυναμική ρότα επενδύσεων σε στόλο τελευταίας γενιάς και χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος τόσο για τη μεταφορά LNG όσο και σε πλοία containers. Προχωράμε σε εκ νέου έκδοση ομολογιών στην ελληνική κεφαλαιαγορά και ενισχύουμε το αναπτυξιακό επενδυτικό μας πρόγραμμα για να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του στόλου μας, παράλληλα συμβάλλοντας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και της Ευρώπης» ανέφερε ο CEO της Capital Product Partners LP, Jerry Καλογηράτος.

Καταγράφοντας μια ισχυρή οικονομική πορεία και επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, η CPLP υλοποιεί ένα διευρυμένο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,9 δισ. δολ. την περίοδο 2021-2023. Οι αναπτυξιακές επενδύσεις της εταιρείας μόνο για την περίοδο 2022-2023 αναμένεται να ανέλθουν σε $597,5 εκατ. δολ. Στόχος του επενδυτικού αυτού πλάνου είναι η διαρκής ανανέωση και ενίσχυση του στόλου της εταιρείας, καθώς και η περαιτέρω καθιέρωση της CPLP στη διεθνή αγορά θαλάσσιας μεταφοράς LNG, μια αγορά που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και θετικά μακροπρόθεσμα θεμελιώδη μεγέθη, καθώς το υγροποιημένο φυσικό αέριο κερδίζει συνεχώς μερίδιο στην ενεργειακή μετάβαση του πλανήτη σε καθαρές μηδενικές εκπομπές (net zero). Συγκεκριμένα, σήμερα η CPLP μεταφέρει LNG και containers ανάμεσα σε 48 χώρες σε όλον τον κόσμο.
Τζ. Καλογηράτος

Σταθερές αποδόσεις και ανθεκτικότητα
Ακολουθώντας ένα επιχειρηματικό μοντέλο που εστιάζει σε προβλέψιμες μελλοντικές ταμειακές ροές, η CPLP χαρακτηρίζεται από οικονομική ευρωστία και ανθεκτικότητα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της παγκόσμιας ναυλαγοράς. Χάρη στη συνεπή στρατηγική των μακροχρόνιων ναυλώσεων των πλοίων της σε κορυφαίες διεθνώς Εταιρείες Τακτικών Γραμμών, η εταιρεία αποφεύγει εποχικές διακυμάνσεις της ζήτησης και των ναύλων και επιτυγχάνει διαχρονικά σταθερές χρηματοροές και απόδοση υπεραξίας.

Η τρέχουσα μέση διάρκεια χρονοναύλωσης για τον στόλο της CPLP είναι 10,1 έτη, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τυχόν δικαιώματα των ναυλωτών για επέκταση της διάρκειας της χρονοναύλωσης, ενώ η ελάχιστη διάρκεια χρονοναύλωσης φτάνει στα 5,6 έτη. Τα έσοδα από τις συμφωνηθείσες χρονοναυλώσεις αγγίζουν τα 2,6 δισ. δολάρια, προσφέροντας στους επενδυτές σταθερότητα για τα επόμενα έτη.

Αυτή η στρατηγική επιλογή των μακροχρόνιων ναυλώσεων και η πολιτική της διασποράς των ωριμάσεων των ναύλων έχει οδηγήσει σε ένα ισχυρό ιστορικό κερδοφορίας διαχρονικά, με αποτέλεσμα η CPLP να έχει καταβάλει από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο NASDAQ της Νέας Υόρκης το 2007 μέχρι σήμερα μερίσματα χωρίς διακοπή ύψους άνω των $800 εκατ. Το επενδυτικό ενδιαφέρον για την εταιρεία αποτυπώθηκε εξάλλου και στην εξαιρετικά υψηλή ζήτηση που καταγράφηκε και κατά την πρώτη έκδοση ομολόγου της εταιρείας το 2021, όπου η συνολική ζήτηση ανήλθε σε €801,4 εκατ. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 5,3 φορές, αποτελώντας μια από τις μεγαλύτερες υπερκαλύψεις εταιρικών ομολόγων στην ελληνική αγορά.
Ισχυρός παίκτης στη ναυτιλιακή αγορά
Διαθέτοντας έναν από τους νεότερους και πλέον σύγχρονους στόλους παγκοσμίως 19 πλοίων και 4 υπό εξαγορά, εκ των οποίων 7 είναι τελευταίας γενιάς LNG/Cs, 15 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και 1 Capesize πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, η CPLP αποτελεί έναν ισχυρό, ηγετικό παίκτη της διεθνούς αγοράς. Με τη στρατηγική τοποθέτησή της στην αγορά LNG carriers, η CPLP εφοδιάζει τη Γηραιά Ηπειρο με υγροποιημένο φυσικό αέριο μέσα από την ασφαλή θαλάσσια μεταφορά του, συμμετέχοντας ενεργά στην καίρια προσπάθεια της Ευρώπης να διαφοροποιήσει τις πηγές προμήθειας φυσικού αερίου. Τα υπερσύγχρονα οικολογικά LNG πλοία της CPLP μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο από και προς 26 χώρες παγκοσμίως.Παράλληλα, ενισχύεται και η παρουσία της CPLP στη ναυλαγορά των containers, που συνεχίζει να καταγράφει ισχυρή ζήτηση, με την προσθήκη νέων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ειδικότερα θα πρέπει να επισημανθούν τα εξής:

• Η CPLP επιτυγχάνει διαχρονικά ετήσια αξιοποίηση του στόλου της που αγγίζει το 100% και εξασφαλίζει σταθερές υπεραξίες στους μετόχους και επενδυτές,

καθώς έχει μακροπρόθεσμα (έως 10,1 έτη) συμβόλαια χρονοναυλώσεων με κορυφαίες εταιρείες ενέργειας και μεταφοράς container παγκοσμίως, όπως οι BP, Cheniere, HMM, Hapag Lloyd κ.ά.

• Το 2021 κατέγραψε 98,2 εκατ. δολάρια καθαρά κέρδη ενώ το α’ τρίμηνο του 2022 τα καθαρά κέρδη άγγιξαν τα 25,1 εκατ. δολάρια.

• Την περίοδο 2022-2023 υλοποιεί αναπτυξιακές επενδύσεις ύψους 597,5 εκατ. δολαρίων για την αγορά 4 νεότευκτων πλοίων (3 container, 1 LNG).

• Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο NASDAQ της Νέας Υόρκης από το 2007.

• Είναι μέλος του Ομίλου της Capital Maritime συμφερόντων της οικογένειας Ευάγγελου Μαρινάκη, που διαχειρίζεται στόλο 97 πλοίων, συμπεριλαμβανομένων 14 πλοίων LNG, 37 δεξαμενόπλοιων μεταφοράς προϊόντων και αργού πετρελαίου, 42 πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και 4 πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου.

Ο στρατηγικός ρόλος της ελληνόκτητης ναυτιλίας
Στρατηγικός θεωρείται ο ρόλος της ελληνόκτητης ναυτιλίας στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές υγροποιημένου φυσικού αερίου, καθώς η ενεργειακή απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο έχει εν μέρει ήδη διασφαλιστεί μέσω του LNG και τη δυνατότητα θαλάσσιας μεταφοράς και των πλωτών υποδομών αεριοποίησης και αποθήκευσής του. Σήμερα, ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων έχουν πραγματοποιήσει συνολικές επενδύσεις πάνω από 30 δισ. δολαρίων, με τα μισά σχεδόν να έχουν επενδυθεί τα τελευταία 5 έτη, ελέγχοντας πάνω από το 23% του παγκόσμιου στόλου LNG. Συνολικά, η αξία των πλοίων LNG τα οποία ελέγχει ο ευρύτερος Ομιλος Capital Maritime, είναι πάνω από 3,3 δισ. δολάρια, τα οποία έχει επενδύσει τα τελευταία 4 έτη.