Αντιδρά η ΠΝΟ για τις ατομικές συμβασεις

Η Διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, η οποία συνήλθε έκτακτα χθές προκειμένου να εξετάσει και να συζητήσει επί του απαντητικού εγγράφου του κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου προς την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, με το οποίο αφού προέβαινε σε μία καθόλα αυθαίρετη και μεροληπτική ερμηνεία των απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006, διατύπωνε, προς την πλευρά των Εφοπλιστών, την άποψη ότι συνεπεία της λήξεως της συμβατικής διάρκειας της ΣΣΕ Πληρωμάτων Φορτηγών Πλοίων από 4.500 TDW, και άνω, έτους 2010, είναι δυνατό πλέον, (κατά την εκφραζόμενη στο άνω έγγραφο άποψη ) οι όροι ναυτολόγησης των Ελλήνων Ναυτικών να συμφωνούνται ελεύθερα με την ατομική σύμβαση ναυτολόγησης του ναυτικού, και ομόφωνα η Διοίκηση αποφάσισε, μεταξύ άλλων, να αποστείλει έγγραφη επιστολή στον κ. Υπουργό, η οποία και ήδη στάλθηκε, και στην οποία μεταξύ άλλων, περιέχονται τα ακόλουθα:

Πρώτα από απ’ όλα, με καθ’ όλα θεμελιωμένα επιχειρήματα και θέσεις στηριγμένα στο νόμο και στις διεθνείς συμβάσεις εργασίας, που έχει επικυρώσει η Χώρα μας, υπενθυμίσαμε στον κ. Υπουργό ποιό είναι το νομικό και πραγματικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο και μπορούσε να κινηθεί, και το οποίο εξάλλου τόσο ο ίδιος όσο και οι Υπηρεσίες του ΥΝΑ έχουν πολλαπλώς παραδεχθεί μέχρι σήμερα και ευθέως τον καταγγείλαμε ότι περιέπεσε σε ατόπημα αφού αγνοώντας όλες τις υφιστάμενες διατάξεις και υποχρεωτικές ρυθμίσεις και τις επί σειράν ετών εφαρμοζόμενες και κοινά αποδεκτές πρακτικές, αντί να υποδείξει στην εργοδοτική πλευρά να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προκειμένου να επιτευχθεί η ανανέωση της υφιστάμενης και εφαρμοζόμενης ΣΣΕ 2010, όπως έχει γίνει με τις λοιπές εφοπλιστικές ενώσεις, ήλθε αρωγός με το άνω έγγραφο του να ενισχύσει την επιδεικνυόμενη πεισματική και αρνητική συμπεριφορά της Εργοδοσίας και να την προτρέπει στην ουσία να παραβεί όλες τις θεσμοθετημένες από τις ΔΣΕ και την ίδια την MLC ρυθμίσεις για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και συλλογικές συμβάσεις εργασίας, υποτιμώντας προφανώς τις ουσιαστικές επιπτώσεις και συνέπειες ενός τέτοιου εγχειρήματος και λησμονώντας ότι είναι Υπουργός όλων των Ελλήνων.

Η Ομοσπονδία μας κατήγγειλλε και πάλι καταγγέλλει τον κ. ΥΝΑ ότι τέτοιες συμπεριφορές και μεθοδεύσεις δεν πρόκειται να μείνουν αναπάντητες από τους Έλληνες ναυτεργάτες και τον κάλεσε , στα πλαίσια των καθηκόντων και υποχρεώσεων του , για την διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία των Ελλήνων ναυτεργατών και της ίδιας της Ελληνικής ναυτιλίας, να ανακαλέσει το άνω έγγραφό του, επανατοποθετώντας το όλο θέμα στα νομικά και πραγματικά δεδομένα, που πρέπει και αρμόζει να ενταχθεί.

Ακόμη η Διοίκηση της Ομοσπονδίας μας ομόφωνα αποφάσισε να καταγγείλει τις ενέργειες αυτές του Υπουργού και στις Διεθνείς Οργανώσεις και Οργανισμούς και να ζητήσει την συνδρομή τους για την απάλειψη και μη επανάληψη τέτοιων ενεργειών και συμπεριφορών, που είναι κάθετα αντίθετες προς τον νόμο, τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας και την ίδια την Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας 2006 (MLC 2006) και εκθέτουν ανεπανόρθωτα και την ίδια την Χώρα.

Ταυτόχρονα διατρανώθηκε η απόφαση όλων των μελών της Διοίκησης και η αταλάντευτη θέση ότι τέτοιες μεθοδεύσεις δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές και ούτε βέβαια θα μείνουν αναπάντητες και καλείται όλος ο κλάδος να ευρίσκεται σε αγωνιστική ετοιμότητα και για δυναμικές κινητοποιήσεις, όπου απαιτηθεί.

Είναι καιρός να συνειδητοποιήσει ο αρμόδιος Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, η ίδια η Κυβέρνηση αλλά και όλοι οι άλλοι εμπλεκόμενοι υπεύθυνοι, ότι όταν ανοίγουν τους ασκούς του Αιόλου να περιμένουν και τις επερχόμενες φουρτούνες και θύελλες.