Ανοίγουν την κάνουλα προς τη ναυτιλία οι Ελληνικές τράπεζες

3 δισ. περισσότερη ρευστότητα στους εφοπλιστές

 
Αλλάζει η εικόνα στο ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο των τραπεζών, με τις ελληνικές τράπεζες να αυξάνουν τις τοποθετήσεις τους όπως κάνουν και οι ξένες τράπεζες, σε αντίθεση με τις κινήσεις των ξένων τραπεζών που διατηρούν καταστήματα στην Ελλάδα οι οποίες μειώνουν την έκθεσή τους.
 
Μετά από έξι χρόνια οικονομικής κρίσης και συγκεκριμένα από το 2009, η τραπεζική χρηματοδότηση προς την ελληνική ναυτιλία παρουσιάζει αύξηση της τάξεως του 4,4% το οποία σε απόλυτους αριθμούς μεταφράζεται στα 64, 019 δισ. δολάρια όταν το 2013 ήταν στα 61,4 δισ.
Από τα στοιχεία έρευνας της Petrofin Bank Research προκύπτει:
 
– Αύξηση 2,85% στα εκταμιευμένα δάνεια
 
– Αύξηση 18,11% στα εγκεκριμένα δάνεια λόγω παραγγελιών για ναυπηγήσεις πλοίων
 
– Η Εθνική Τράπεζα αύξησε το ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο κατά 7,33%
 
– Η Aegean Baltic κατά 11,99%
 
– Οι ελληνικές τράπεζες αύξησαν το χαρτοφυλάκιο τους κατά 3,17%
 
– Οι διεθνείς τράπεζες που χρηματοδοτούν την ελληνική ναυτιλία με καταστήματα στην Ελλάδα συνεχίζουν να μειώνουν την έκθεσή τους
 
– Οι διεθνείς τράπεζες χωρίς καταστήματα στην Ελλάδα αύξησαν τη χρηματοδότησή τους στην ελληνική ναυτιλία σε ποσοστό 17,23%.

dealnews.gr