Άλλη μια πώληση πλοίου για τη STAR BULK

STAR CHRISTIANNA

Μετα την πώληση του Bulk carrier mv STAR MEGA για διάλυση την προηγούμενη εβδομάδα, η STAR BULK ανακοίνωσε την πώληση του mv STAR CHRISTIANNA (74.577 dwt, που χτίστηκε το 1998) χωρίς να αποκαλύψει όμως τον αγοραστή ή την τιμή πώλησης. Και αυτό το πλοίο βέβαια αναμένεται να οδηγηθεί στα διαλυτήρια. Ο στόλος της STAR BULK αποτελείται πλέον από 1 πλοίο Capesize και 4 Panamax.